Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Strona Wielka Nauka, Big Science stworzona dla promowania polskiej innowacji technologicznej: zaawansowanych technologii, wysokich technologii w Ośrodkach Wielkiej Nauki po przez transfer technologii i międzynarodowe projekty badawcze.