Space Bridge Sp. z o.o.

Typ: Firma

Branża: Sektor kosmiczny

Specjalizacja: Technologie sektora kosmicznego

Rodzaj działalności: Doradztwo biznesoweInneR&DStartupUsługi

Kraj: Polska

Współpraca z Instytucjami Big Science: ESA

Najważniejsze informacje

Space Bridge Sp. z o.o. to Fundusz BRIdge Alfa inwestujący w nowoczesne rozwiązania technologiczne we wczesnej fazie rozwoju (seed). Fundusz wspiera innowacyjne projekty o wysokim potencjalne rynkowym na etapie badań i rozwoju, finansowania, zarządzania i szybkiego wzrostu wartości w obszarach związanych z przemysłem kosmicznym, Internetem Rzeczy (IoT), ICT i robotyką. Fundusz inwestuje w spółki rozpoczynające działalność, realizujące projekty na etapie Proof of Concept i Proof of Principle, zapewniając im początkowe finansowanie nie udziałowe (“pre-equity investment stage”), a następnie zapewniając finansowanie kapitałowe ze środków prywatnych (20%) oraz pozyskanych z dotacji publicznej (80%) (“equity investment stage”).

Celem Funduszu jest połączenie potencjału istniejącej profesjonalnej sieci Mazowieckiego Klastra ICT, Partnerów Strategicznych Funduszu, Kluczowych Doradców Technologicznych i Zarządzających Funduszami w przemyśle kosmicznym oraz instytucji naukowych z obszaru przemysłu kosmicznego Europy Środkowej, Wschodniej i Zachodniej z funduszami inwestującymi lub chcącymi inwestować w tą gałąź przemysłu. Dzięki takiej synergii projekty badawczo-rozwojowe o wysokim międzynarodowym potencjale komercjalizacyjnym, mają zapewnione finansowanie, budują swoją wartość i finalnie dostarczają prywatnym inwestorom zyski kapitałowe.

Potencjał do współpracy

Firmom współpracujących ze Space Bridge Fund proponujemy nie tylko finansowanie projektów na wczesnej fazie rozwoju do 200 tys. EUR ale także dostęp szerokiej bazy ekspertów i specjalistów z obszaru technologii, nauki i biznesu a także dostęp do bogatych doświadczeń partnerów Funduszu. Inwestujemy w firmy i w startupy przejmując w zamian cześć udziałów firmy. Inwestujemy w perspektywie od 2 do 6 lat a nasze wyjście z inwestycji może nastąpić przez sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu, wykup managerski lub poprzez ofertę publiczną. Jest wiele ważnych czynników, które mają wpływ na podjęcie przez nas pozytywnej decyzji o inwestycji, jednak kilka z nich uważamy za najważniejsze:

WARTOŚĆ STWORZONEGO ROZWIĄZANIA, PRODUKTU
Szukamy rozwiązań, które stanowią dużą wartość. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie musi rozwiązywać istotny problem dobrze zdefiniowanej grupy docelowej oraz, że istnieją na to mocne dowody (podejście Lean Startup).

ZESPÓŁ
Ważną częścią każdej firmy jest kompetentny i globalnie zorientowany zespół. Dlatego szukamy osób, które są dobrymi przedsiębiorcami, inżynierami i potrafią pracować w zespole iteracyjnie z użyciem metod zwinnych (agile). Szukamy zrównoważonych zespołów w których kompetencje techniczne i biznesowe łączą się w celu rozwiązania problemów i tworzenia konkurencyjnych rozwiązań.

POTENCJAŁ RYNKOWY
Szukamy projektów o dużym potencjale rynkowym. Dlatego też doceniamy, kiedy przedstawiane projekty mają dobrze zdefiniowane grupy docelowe, zro

Dane kontaktowe

Space Bridge Sp. z o.o.

Żelazna 67 / 18
00-871 Warszawa
Polska

+48 509687572