Formularz

Prosimy o wybranie jednego kryterium.

Wybierz dowolną ilość państw, w których działa firma/instytucja

Wybierz 1 kraj

Lokalizacja głównej siedziby firmy/instytucji

Możesz podać dane kontaktowe do maksymalnie 4 oddziałów firmy/instytucji

Wskaż w jakich branżach działa Twoja firma/instytucja (wybierz minimum 1, maksymalnie 5). Jeśli nie znalazłeś odpowiedniej branży, wybierz opcję "inna" - zweryfikujemy to po zakończeniu procesu rejestracji.

Wskaż specjalizacje Twojej firmy/instytucji (wybierz minimum 1, maksymalnie 5). Jeśli nie znalazłeś odpowiedniej specjalizacji, wybierz opcję "inna" - zweryfikujemy to po zakończeniu procesu rejestracji.

Wskaż jaki charakter działalności opisuje Twoją firmę/instytucję (wybierz minimum 1, maksymalnie 5)

Wskaż jakie doświadczenie na rynku Big Science ma firma/instytucja, którą reprezentujesz

Najważniejsze informacje o działalności firmy/instytucji i jej ofercie

0 z 2500 znaków

Podaj anglojęzyczną wersję tekstu o najważniejszych informacji o działalności firmy/instytucji i jej ofercie.

0 z 1500 znaków

Opisz dotychczasowe doświadczenie firmy/instytucji

0 z 1600 znaków

Zamieść wersję anglojęzyczną opisu dotychczasowego doświadczenia firmy/instytucji

0 z 1600 znaków

Opisz doświadczenie firmy/instytucji zdobyte na rynku Big Science

0 z 1500 znaków

Zamieść opis doświadczenia firmy/instytucji zdobytego na rynku Big Science w języku angielskim

0 z 1500 znaków

Opisz najważniejsze sukcesy i wskaż zdobyte przez firmę/instytucje nagrody

0 z 1500 znaków

Zamieść informacje o najważniejszych sukcesach i nagrodach zdobytych przez firmę w języku angielskim.

0 z 1500 znaków

Wskaż z kim może współpracować twoja firma/instytucja oraz jakiego typu podmiotów szuka do współpracy

Wskaż w języku angielskim z kim może współpracować twoja firma/instytucja oraz jakiego typu podmiotów szuka do współpracy

Pliki możesz załączyć na kolejnym etapie rejestracji do bazy.

0 z 1500 znaków

Zamieść wersję anglojęzyczną opisu. Pliki możesz załączyć na kolejnym etapie rejestracji do bazy.

0 z 1500 znaków

Logotyp oraz pozostałe pliki np. zdjęcia, firmy, certyfikaty oraz pliki do pobrania (np. broszury) należy wgrać na kolejnym etapie rejestracji, po przesłaniu podstawowego formularza.

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content