Intensywny rozwój uczelni wyższych w Polsce nastąpił po 1989 roku. Przez kolejne lata obserwowalny był duży wzrost zarówno uczelni wyższych, jak i liczby studentów. Zdobycie wyższego wykształcenia było trendem, które przerodziło się niejako w standard na rynku pracy, szczególnie tym związanym z specjalistycznymi stanowiskami. Według danych GUS, w listopadzie 2017 roku, w szkołach wyższych studiowało ponad 1,29 miliona osób, a w roku akademickim 2016/2017 dyplom ich ukończenia otrzymało aż 387,5 tysiąca absolwentów. Choć z roku na rok liczba studentów maleje, nie oznacza to odwrócenia społeczeństwa od chęci zdobycia wyższego wykształcenia. Wiąże się to głównie z odczuwalnym w grupach wiekowych typowo rozpoczynających studia, niżem demograficznym.

Przez ostanie 30 lat rynek uczelni wyższych w Polsce (i nie tylko) borykał się w wieloma przemianami (związanymi również z rewolucją informatyczną) i problemami, jednak dziś sprawnie funkcjonuje nie tylko w ramach realiów krajowych, ale i europejskich. Polskie uczelnie sprzyjają mobilnej edukacji studentów, stają się coraz bardziej zorientowane międzynarodowo m.in. w aspekcie akademickich badań naukowych, stając się liczącym się podmiotami, zdolnymi konkurować na światowych rynkach. Funkcjonują na rynku związanym z Europejską Przestrzenią Badawczą, na którym stale umacnia się unijny proces boloński.

Uczelnie pełnią ogromną rolę w rozwoju polskiej gospodarki. Ich zadaniem jest m.in. zapewnienie odpowiedniego kapitału intelektualnego, czyli zaplecza wykwalifikowanych pracowników, generowanie innowacji i wprowadzanie ich na rynek, czy też tworzenie odpowiedniego zaplecza badawczo-rozwojowego.

 

Obecnie w Polsce działa ponad 400 uczelni, w tym kilkadziesiąt uniwersytetów. Co roku, prowadzony jest ranking uczelni akademickich. W edycji 2018 w czołówce uplasowały się:

  • Uniwersytet Warszawski,
  • Uniwersytet Jagielloński,
  • Politechnika Warszawska,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  • Politechnika Wrocławska,
  • Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Uniwersytet Wrocławski,
  • Politechnika Gdańska,
  • Politechnika Śląska.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że na 10 najlepszych polskich uczelni, aż 6 jest związanych stricte z tzw. naukami ścisłymi. Wszystkie jednak mają w swojej ofercie cenione kierunki techniczne, a ich kadra naukowa bierze udział w badaniach związanych z Wielką Nauką czy wysoko wyspecjalizowanymi technologami.

 

 

 

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content