Dane kontaktowe

Sylwia Wójtowicz

ILO CERN, dyrektor ds. Współpracy z Ośrodkami Big Science

+48 71 798 58 10

sylwia.wojtowicz@technologpark.pl

Sylwia Wójtowicz

POLSA - Polska Agencja Kosmiczna

+48 58 500 87 60

sekretariat@polsa.gov.pl

Sylwia Wójtowicz

ILO F4E, dyrektor ds. komercjalizacji i rozwoju WPT

+48 71 798 58 10

sylwia.wojtowicz@technologpark.pl

Sylwia Wójtowicz

Koordynator BIG SCIENCE HUB

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

ul. Muchoborska 18
53-178 Wrocław
Polska

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Imię
Nazwisko
Firma
Stanowisko
Adres e-mail

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.