Misja Poland@ITER odbywała się na terenie organizacji ITER w St. Paul-lez-Durance w dniach 17-18.10.2019 roku. Wzięło w niej udział kilkunastu reprezentantów  z 9 polskich firm i instytucji naukowych, w tym dwóch uczelni wyższych. Obecni byli również Polacy na co dzień pracujący w ITER. W trakcie Poland@ITER 2019 odbyły się dwie sesje bilateralnych spotkań B2B. Polscy uczestnicy mieli możliwość spotkania się z reprezentantami Fusion for Energy oraz ITER – inżynierami, menadżerami, specjalistami ds. przetargów i zakupów oraz reprezentantami francuskich firm.

Misja została pozytywie oceniona zarówno przez polskich uczestników, jak i przedstawicieli ITER. 


Dowiedz się więcej o Poland@ITER

Misja Poland@CERN 2019 została zorganizowana przez Wrocławski Park Technologiczny (WPT) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawiciele firm realizujących zlecenia dla CERN i tych, które dopiero planowały rozpocząć taką współprace, wraz z łącznikiem przemysłowym (czyli ILO – ang. Industrial Liaison Officer) z CERN, 2 kwietnia 2019 r. wyjechały do Genewy, gdzie mieści się siedziba CERN. Przez 3 dni brali udział  w prelekcjach i spotkaniach networkingowych mających rozwinąć kooperację polskiego biznesu z Europejską Organizacją Badań Jądrowych.

Dowiedz się więcej o Poland@CERN

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content