Big Science w WPT

 

Wrocławski Park Technologiczny to miejsce skupiające nie tylko środowisko naukowo-biznesowe Dolnego Śląska. To też przestrzeń realizacji projektów na skalę ogólnokrajową i europejską, a także instytucja, która pośredniczy we współpracy polskiego biznesu z ośrodkami Big Science. Wrocławski Park Technologiczny jest inicjatorem powstania i koordynatorem BIG SCIENCE HUB, platformy wymiany kontaktów i doświadczeń, mającej promować i rozwijać sektor innowacji oraz zwiększać jego dostępność dla firm o różnym profilu i skali działalności.

 

Możliwości rozwoju dla firm w każdej skali

Na terenie Parku działają firmy odnoszące sukcesy we współpracy z instytucjami Big Science. Są wśród nich: Technology Transfer Agency Techtra, Kriosystem Sp.  z o.o., Saule Sp. z o.o., Scanway Sp. z o.o., czy ZPUE S.A.

Te i inne innowacyjne firmy mogą korzystać ze wsparcia w kwestiach organizacyjnych oraz w zdobywaniu finansowania. Do ich dyspozycji jest też zaplecze techniczne Parku, w tym 12 specjalistycznych laboratoriów i prototypowni.

Zobacz jak we Wrocławskim Parku Technologicznym rozwija się współpraca biznesu i Big Science:

 

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content