Big Science w WPT

 

Wrocławski Park Technologiczny to miejsce skupiające nie tylko środowisko naukowo-biznesowe Dolnego Śląska. To też przestrzeń realizacji projektów na skalę ogólnokrajową i europejską, a także instytucja, która pośredniczy we współpracy polskiego biznesu z ośrodkami Big Science. Wrocławski Park Technologiczny jest inicjatorem powstania i koordynatorem BIG SCIENCE HUB, platformy wymiany kontaktów i doświadczeń, mającej promować i rozwijać sektor innowacji oraz zwiększać jego dostępność dla firm o różnym profilu i skali działalności.

 

Koordynacja współpracy z CERN i ITER

WPT pośredniczy we współpracy przedsiębiorców z instytucjami naukowo-badawczymi. Sylwia Wójtowicz, dyrektor ds. komercjalizacji i rozwoju WPT zajmuje stanowisko ILO (ang. Industry Liaison Officer), czyli koordynatora do spraw współpracy polskiego biznesu z największymi europejskimi organizacjami naukowymi – CERN oraz Fusion for Energy, które zarządza projektem ITER.

Jak współpracować z instytucjami Big Science?

Skontaktuj się z ILO CERN i F4E

 


Możliwości rozwoju dla firm w każdej skali

Na terenie Parku działają firmy odnoszące sukcesy we współpracy z instytucjami Big Science. Są wśród nich: Technology Transfer Agency Techtra, Kriosystem Sp.  z o.o., Saule Sp. z o.o., Scanway Sp. z o.o., czy ZPUE S.A.

Te i inne innowacyjne firmy mogą korzystać ze wsparcia w kwestiach organizacyjnych oraz w zdobywaniu finansowania. Do ich dyspozycji jest też zaplecze techniczne Parku, w tym 12 specjalistycznych laboratoriów i prototypowni.

Kolejnym przedsięwzięciem WPT związanym z rozwojem branży kosmicznej w Polsce i Europie będzie uruchomienie na jego terenie ESA BIC (ang. European Space Agency Business Incubation Centre), inkubatora przedsiębiorczości, mającego wspierać rozwój firm związanych z eksploracją kosmosu, które będą współpracować z Europejską Agencja Kosmiczną. WPT uczestniczy też w innych inicjatywach promujących innowacje związane z kosmosem i prowadzących do zmiany postrzegania tego sektora wśród przedsiębiorców. Chce pokazać, że na przedsięwzięcia o wielkiej, światowej skali, składają się także działania związane z sektorem mikro i małych przedsiębiorców.

 

Zobacz jak we Wrocławskim Parku Technologicznym rozwija się współpraca biznesu i Big Science:

 

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.