Region innowacji i przemysłu

 

Dolny Śląsk jest jednym z najprężniej rozwijających się regionów Polski. Atuty województwa czynią go miejscem idealnym do rozwoju biznesu, działającego w różnych sektorach i na różnorodną skalę.

 

Krajowy lider

Dolny Śląsk to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów w kraju – wypracowuje znaczącą część krajowego PKB, ma jedną z najniższych stóp bezrobocia i jeden najwyższych PKB na 1 mieszkańca. Z roku na rok obserwuje się wyraźny wzrost dochodu gospodarstw domowych i lokalnego popytu. Dobra kondycja regionu przekłada się na stały rozwój biznesu, przyciąganie nowych inwestycji i pracowników.

Województwo jest również liderem w optymalnym wykorzystaniu funduszy unijnych. Według danych GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) wartość całkowita projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na koniec 2016 roku wyniosła ponad 8 mld złotych.

 

Atrakcyjność dla inwestorów

Dolny Śląsk to region przyciągający inwestycje i innowacje. W rankingu województw o najwyższym wskaźniku atrakcyjności inwestycyjnej znajduje się w ścisłej czołówce, wyprzedzając nawet województwo mazowieckie. Jako region o silnych korzeniach przemysłowych, szczególnie mocno przykuwa uwagę inwestorów industrialnych oferując im szereg korzyści.

Niekwestionowanym atutem województwa dolnośląskiego jest jego położenie. Bliskość zachodniej granicy w połączeniu z dobrze rozbudowaną (i ciągle rozwijającą się) infrastrukturą transportową to ogromna zaleta przyciągająca zagraniczne przedsiębiorstwa. Tym, co je tu zatrzymuje, są atrakcyjne tereny inwestycyjne, zasoby ludzkie oraz prężnie działająca regionalna gospodarka.

Warto dodać, że na terenie Dolnego Śląska działają aż trzy Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSF), czyli tereny przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Są to: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST – PARK”, Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE)

 

Największa z nich, wyróżniona w prestiżowym rankingu fDi Magazine (grupy Financial Times), to wałbrzyska SEE. Grunty, które udostępnia ona pod działalność gospodarczą, mają łączną powierzchnię ponad 3 800 hektarów.

 

Czas na innowacje

Rozwój Dolnego Śląska to też inwestycje w sektor badawczo – rozwojowy (B+R). Działania te, realizowane przez instytucje naukowe i biznesowe, mają zwiększać poziom wiedzy oraz zastosowań nowoczesnych technologii w przemyśle. W ich efekcie powstawiają produktowe, procesowe lub też technologiczne innowacje, niezbędne do szybkiego wzrostu gospodarki. Tylko w 2016 roku przeznaczono na ten cel ponad 1 079 mln złotych, co daje aż 372 zł na jednego mieszkańca województwa. Efekty tych działań już dziś widoczne są w dolnośląskim biznesie. Na 1 przedsiębiorstwo przemysłowe prowadzące działalność innowacyjną przypada tu aż 9,4 milionów złotych nakładów na badania i rozwój. To najwyższy poziom tego typu wydatków w Polsce.

 

Inteligentne specjalizacje

W ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego określonych zostało sześć inteligentnych specjalizacji, czyli rozwojowych w skali regionu dziedzin gospodarki. W przypadku Dolnego Śląska ściśle wiążą się one z zapleczem przemysłowym regionu – najważniejszymi pod kątem wartości produkcji gałęziami przemysłu. Są nimi:

  • Mobilność przestrzenna;
  • Żywność wysokiej jakości;
  • Chemia i farmacja;
  • Produkcja maszyn i urządzeń;
  • Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT, ang. information and communication technologies );
  • Surowce naturalne i wtórne.

Określenie danego sektora regionalnej gospodarki inteligentną specjalizacją wiąże się przede wszystkim z transferem do niego środków publicznych, również tych pozyskiwanych z Unii Europejskiej. To z kolei oznacza realizację inwestycji i projektów z nimi związanych.

Realizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego zajmują się specjalnie powołane do tego przez Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Grupy Robocze – osobna dla każdej ze specjalizacji. W ich skład wchodzą przedstawiciele regionalnych IOB, przedsiębiorstw, uczelni, jednostek – naukowo badawczych oraz władz samorządu województwa. Do ich zadań należy m.in. inicjowanie i opiniowanie projektów wspierających rozwój innowacji w obszarze konkretnych specjalizacji oraz monitorowania postępów w ich realizacji. Skład grup oraz aktualne informacje o projektach związanych z inteligentnymi specjalizacjami w województwie dolnośląskim znajdują się na stronie www UMWD.

 

 

Mobilność przestrzenna

Specjalizacja ta związana jest z szeroko rozumianym transportem – od bezpiecznego i szybkiego przewozu osób i towarów po załogowe i bezzałogowe loty w kosmos.

Żywność wysokiej jakości

Ten sektor dolnośląskiego przemysłu skupia się na rozwoju żywności nowej generacji, która będzie odpowiedzią na wyzwania wiążące się z żywieniem, leczeniem i profilaktyką w rozrastającym się społeczeństwie.

Chemia i farmacja

To dynamicznie rozwijająca się na Dolnym Śląsku badawcza nierozerwalnie związana z jego świetnym zapleczem badawczo-rozwojowy i akademickim. Związana jest zarówno z wytwarzaniem różnorodnych wyrobów chemicznych jak i leków.

Produkcja maszyn i urządzeń

Dolny Śląsk to region o silnych tradycjach industrialnych, jeden z najbardziej uprzemysłowionych regionów w kraju. Jego rozwój wiąże się m.in. z wytwarzaniem maszyn ogólnego przeznaczenia, elektroniką, energetyką, optoelektroniką czy obróbką materiałów.

ICT

Technologie informacyjno– komunikacyjne to jeden z najbardziej rozwojowych sektorów dolnośląskiej gospodarki. Wrocław jest polskim zagłębiem IT – taką sytuację umożliwiły atrakcyjne warunki biznesowe panujące w regionie.

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content