Jak i dlaczego warto współpracować z instytucjami Big Science?

 

Organizacje Big Science, jak CERN, ESA, ESS, ESO czy F4E, to ośrodki dysponujące wielomiliardowymi budżetami. Rozdysponowują je na finansowanie codziennej działalności, jak i inwestycje związane z innowacjami. Oznacza to, że poszukują dostawców na różnego typu produkty (od papieru czy tonerów, przez materiały budowlane po komponenty do infrastruktury badawczej) i usługi (prace administracyjne, budowlane, instalacyjne, ale też te związane z sektorem B&R).

Możliwości współpracy z tego typu ośrodkami stoją zatem otworem przed przedsiębiorstwami z różnych branż, działającymi na różną skalę – mogą być to zarówno innowacyjne startupy, jak i firmy z sektora MSP.

Współpracę z każdą z instytucji należy nawiązywać osobno, jednak mechanizmy rządzące tym procesem są podobne. Organizacje mają własne procedury przetargowe, najczęściej opierające się o preferowanie firm z krajów je tworzących. Większość z nich posiada portale dedykowane przedsiębiorcom, na których znajdują się wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zasad współpracy. Uruchamiają one własne bazy dostawców oraz zbiory ogłoszeń przetargowych.

 

Jak biznes może zarabiać na Big Science?

Przedsiębiorca, który chce nawiązać współpracę z instytucją Big Science powinien:

 

Krok 1: Zapoznać się z profilem i zapotrzebowaniem organizacji

Każda z organizacji ma swoją specyfikę, zapotrzebowanie oraz zasady postępowań przetargowych. Scharakteryzowaliśmy je szczegółowo w osobnych artykułach.

Kliknij w przycisk z nazwą interesującej cię organizacji Big Science i dowiedz się na czym polega jej działalność:

 

Czytaj więcej o CERN   Czytaj więcej o ESO   Czytaj więcej o ESS   Czytaj więcej o ESA    Czytaj więcej o 4E

 

Krok 2: Zarejestrować się w bazie dostawców instytucji Big Science

Rejestracja w bazie dostawców organizacji związanych z Big Science jest darmowa, otwarta i przynosi wiele korzyści. Firmy, które zakładają w niej swoje profile uzyskują dostęp do informacji na temat aktualnych postępowań i zapotrzebowania instytucji. W niektórych przypadkach mogą też brać udział w postępowaniach ofertowych drogą on-line. Zarejestruj się do:

 

Przejdź do bazy CERN   Przejdź do bazy ESO   Przejdź do bazy F4E   Przejdź do bazy ESS   Przejdź do bazy ESA

 

Krok 3: Składać oferty w postępowaniach przetargowych

Instytucje Big Science współpracują z firmami wybieranymi na podstawie konkursu ofert zgłoszonych w postępowaniach przetargowych lub w odpowiedzi na zapytania ofertowe. Forma postępowania zależy najczęściej od wartości zamówienia. Organizacje ogłaszają aktualne zapotrzebowanie na swoich stronach internetowych:

 

Strona www CERN   Strona ww ESO   Strona www F4E   Strona www ESS   Strona www ESA

 

Krok 4: W razie problemów skontaktować się z odpowiednim ILO

Organizacje związane z Big Science rozwijają sieć oficjalnych przedstawicieli w krajach, które je tworzą. Najczęściej określani są oni jako ILO, z ang. Industry Laison Officer. Zajmują się oni koordynacją współpracy instytucji z biznesem i przemysłem. Przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się do nich m.in. w celu uzyskania wsparcia w nawiązaniu kontaktu i udziale postępowaniach przetargowych przez nie ogłaszanych.


Przejdź do danych kontaktowych ILO instytucji Big Science

 

Krok 4: Zarabiać na transferze środków z nauki do biznesu

Jednym z zadań ośrodków Big Science jest wspieranie rozwoju biznesu i przemysłu nie tylko przez kreowanie innowacji ale przede wszystkim przez transfer do nich wielomiliardowych. Budżety organizacji tworzą składki państw członkowskich. Większość z tego wkładu może wrócić do przedsiębiorstw działających na ich terenie i zasilić krajową gospodarkę. Wystarczy wejść w biznes z Big Science.

 

 

Spotkania biznesu i Wielkiej Nauki

Warto dodać, że prócz baz danych dotyczących przetargów i zasad udziału w nich, organizacje Big Science otwierają się na biznes, organizując indywidualne wizyty przedstawicieli firm, które mogą zostać ich dostawcą oraz dni otwarte i informacyjne, promujące współpracę organizacji Wielkiej Nauki z biznesem.

 

Indywidualne wizyty przedstawicieli firm, które mogą zostać ich dostawcą

Tego typu wydarzenia pozwalają na ocenę potencjału ewentualnej współpracy firm z ośrodkiem naukowym, szczególnie gdy ma ona dotyczyć specjalistycznych kwestii technologicznych. W umówieniu takiego spotkania mogą pomóc przedsiębiorcom ILO (ang. industry laison officer), czyli koordynatorzy do spraw współpracy instytucji Big Science z przemysłem i biznesem. Kontakt do odpowiednich osób znaleźć można na stronach ośrodków lub, jeśli chodzi o przedstawicieli na Polskę, w naszej zakładce Kontakt.

 

Dni otwarte i informacyjne, promujące współpracę organizacji Wielkiej Nauki z biznesem

Instytucje Big Science cyklicznie organizują otwarte wydarzenia, w trakcie których pokazują przedsiębiorcom, jak nawiązać z nimi relacje biznesowe oraz na czym polegają postępowania ofertowe i przetargowe. Przedstawiciele biznesu mogą spotkać się nie tylko z administracją danej organizacji, ale też z reprezentantami jej działów technicznych, którzy są zaangażowani w wybór dostawców i kontrolę współpracy, szczególnie tej związanej z nowoczesnymi technologiami (np. produkcją elementów do aparatury badawczo-naukowej). Aktualne informacje o wydarzeniach znajdują się na stronach instytucji. Informacje o możliwościach udziału w nich można uzyskać u krajowych reprezentantów organizacji.

 

 

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content