Europejska Agencja Kosmiczna

 

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA, ang. European Space Agency) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 22 państwa, której działalność poświęcona jest eksploracji i wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej. Jej głównym zadaniem jest praca nad europejskim programem kosmicznym, który ma służyć zwiększeniu poziomu wiedzy o Ziemi i kosmosie. Zajmuje się również rozwojem technologii, głównie satelitarnych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności europejskiego przemysłu.

Organizacja realizuje projekty związane z badaniami i rozwojem technologii kosmicznych oraz ich wykorzystaniem dla celów naukowych. Dotyczą one:

  • załogowych lotów w kosmos (dzięki współudziałowi w realizacji programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej),
  • bezzałogowych lotów w kosmos w celu eksploracji Księżyca oraz planet Układu Słonecznego,
  • obserwacji Ziemi,
  • nawigacji satelitarnej,
  • rozwoju telekomunikacji,
  • projektowania rakiet nośnych.

ESA ściśle współpracuje również z innymi organizacjami zajmującymi się eksploracją przestrzeni kosmicznej. Przykładem jest kooperacja z NASA przy projekcie załogowego statku kosmicznego Orion, który docelowo ma posłużyć do odbycia załogowej misji na Marsa.

ESA udostępnia szereg informacji na swój temat w języku każdego państwa członkowskiego. Więcej o organizacji oraz jej aktualnych działaniach można przeczytać na jej stronie.

Strona www ESA

 

 

Jak współpracować z ESA?

ESA to organizacja otwarta na współpracę z przedsiębiorstwami działającymi w różnorodnych sektorach rynku. Posiada własne regulacje dotyczące procesu przetargowego, które są w pełni zgodne z zasadami, którymi w tym zakresie kieruje się Unia Europejska.

 

Według wytycznych udział w postępowaniach przetargowych mogą brać przedsiębiorstwa działające na terenie wszystkich państw członkowskich ESA.  Instytucja intensywnie promuje swój biznesowy potencjał. By podkreślić, jakie korzyści może dać przemysłowi współpraca z nią, organizacja uruchomiła specjalny portal mu dedykowany –  INDUSTRY PORTAL. Znajdują się na nim szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowań przetargowych i zasad współpracy z organizacją. Działa też odrębna platforma, na której publikowane są aktualne zapytania przetargowe.

 

Jednym z zadań ESA jest wspieranie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych z sektora MŚP. Duża część przetargów organizacji jest adresowana właśnie do nich. By mieć bieżący dostęp do tych ogłoszeń należy zarejestrować się w bazie danych dostawców ESA SME Database. Trzeba podkreślić, że w wielu z tych postępowań przedsiębiorstwa z Polski traktowane są priorytetowo, ze względu na ciągle niskie zbilansowanie polskiej składki na rzecz ESA.

Przejdź do ESA SME Database    Przejdź do INDUSTRY PORTAL

 

W swoich krajach członkowskich ESA posiada przedstawicielstwa, które podmiotom zainteresowanym współpracą z instytucją udzielają wsparcia i informacji.

 

 

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content