Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o. o.

Typ: Firma

Branża: Energetyka

Specjalizacja: Automatyka i robotyka

Rodzaj działalności: Usługi

Kraj: Polska

Współpraca z Instytucjami Big Science: Brak

Najważniejsze informacje

Podstawowym kierunkiem działania spółki jest automatyzacja procesów technologicznych i centrów dyspozytorskich obiektów energetycznych (elektrowni i elektrociepłowni) i przemysłowych. IASE jest wykonawcą wielu specjalistycznych, często niepowtarzalnych prac w zakresie automatyzacji i sterowania procesami przemysłowymi.

Zakres prac obejmuje:
• prace badawczo-rozwojowe i projektowe,
• dostawy sprzętu i oprogramowania,
• montaż, uruchomienie i serwis systemów i urządzeń,
• szkolenie obsługi.

Doświadczenie

IASE aktywnie uczestniczy we wdrożeniach innowacji technicznych w energetyce. Ponad 45-letnie doświadczenie w projektowaniu systemów automatyki zebrane podczas realizacji przez IASE szeregu inwestycji w energetyce polskiej i światowej posłużyły i nadal służą doskonaleniu produktów i usług zgodnie ze światowymi tendencjami rozwojowymi.

Sukcesy i nagrody

Wysoki poziom techniczny produktów i usług Instytutu ma potwierdzenie w licznych odznaczeniach i nagrodach otrzymanych na międzynarodowych i krajowych targach, wystawach i konferencjach. Również działalność innowacyjna i wynalazcza jest wielokrotnie doceniona medalami i dyplomami m.in. w Brukseli (Eureka i Innova) i w Paryżu (Concours Lepine), Londynie (BIS), Tokio (Japan EXPO), Brazylii, Rumunii:
- Złoty medal targów, puchar Politechniki w Bukareszcie, złoty medal Prezesa WIIPA na 10. Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Iasi (Rumunia), 05.2018
- Brązowy medal i dyplom wynalazców francuskich na 116. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2017 w Paryżu, 05. 2017,
- Złoty medal i statuetkę specjalną zna Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Iasi (Rumunia), 05.2017
- Nagroda Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA – Bruksela, XI.2016 r.
- Złoty medal za innowację oraz najwyższa nagroda za innowacje na Międzynarodowych Targach „2016 Japan Design & Invention Expo” w Tokio (Japonia), 08.2016 r.
- Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA – Bruksela, XI.2016 r.

Potencjał do współpracy

Instytut (IASE) automatyzuje procesy technologiczne i centa dyspozytorskie obiektów energetycznych (elektrowni i elektrociepłowni) i przemysłowych. Jest wykonawcą wielu specjalistycznych, często niepowtarzalnych prac w zakresie automatyzacji i sterowania procesami przemysłowymi. Ponad 45-letnie doświadczenia inżynierów Instytutu zebrane podczas realizacji przez IASE szeregu inwestycji w energetyce polskiej i światowej, posłużyły i nadal służą doskonaleniu systemu zgodnie ze światowymi tendencjami rozwojowymi w technologii i informatyce. Stały rozwój systemu umożliwia jego dostosowanie do wszelkich nowości technicznych pojawiających się na rynku.

Posiadając status Centrum Badawczo-Rozwojowego Instytut prowadzi stałe badania nad nowymi rozwiązaniami technicznymi. Wszystkie elementy systemu poddawane są badaniom technicznym we własnym akredytowanym Laboratorium Badawczym i Wzorcującym.

Certyfikowane Laboratorium Badawcze i Wzorcujące Instytutu wykonuje badania środowiskowe urządzeń i systemów elektrycznych/elektronicznych w zakresie oddziaływań klimatycznych, mechanicznych i elektromagnetycznych.

Dane kontaktowe

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o. o.

Wystawowa 1
51-618 Wrocław
Polska

+48 71 348 42 21

Pliki do pobrania

Certyfikat ISO PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i...