CERN dla branży MedTech

Przykłady transferu technologii i know-how z CERN do medycyny. Instrumenty naukowe i technologie opracowane w ramach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, które znajdują zastosowanie w medycynie.

Terapia hadronowa, która stanowi wkład CERN w leczenie chorób nowotworowych, jest jednym z najbardziej znanych przykładów wpływu CERN na medycynę. Europejska Organizacja Badań Jądrowych uczestniczyła w opracowywaniu technologii ukierunkowanych strumieni ciężkich cząstek subatomowych, czyli hadronów, które mogą być stosowane do niszczenia guzów, przy minimalnych skutkach ubocznych. Terapia ta może być stosowana u pacjentów, u których nie sprawdzi się konwencjonalna radioterapia rentgenowska.

Dzięki Davidowi Townsendowsendowi, naukowcowi z CERN, pacjenci na całym świecie mogą korzystać z PET-CT, czyli Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, nowatorskiego badania wykorzystywanego do wykrywania chorób, głównie nowotworów oraz kontrolowania przebiegu leczenia. Zainspirowany przez lekarza z Geneva Cantonal Hospital, wykorzystał technologie stosowane w detektorach cząstek CERN i zastosował je do stworzenia niezwykle zaawansowanych skanerów medycznych.

 

CERN Medics

CERN MEDICS (Medical Isotopes Collected from ISOLDE) to wyspecjalizowana placówka CERN, która wykorzystuje wiązki z ISOLDE (Isotope mass Separator On-Line), jednego z ośrodków CERN, w celu produkcji niekonwencjonalnych radioizotopów przeznaczonych do badań medycznych.  Surowce są przekazywane do użytku w szpitalach i centrach badawczych zlokalizowanych w całej Europie.

Radioizotopy są już powszechnie stosowane przez pracowników służby zdrowia  do obrazowania, diagnostyki i radioterapii. Wiele z obecnie stosowanych izotopów nie jest odpowiednia do dokładnego procesu obrazowania, co przekłada się np. na niewystarczająco dokładną diagnostykę guzów. CERN MEDICS zapełnia tę lukę, wytwarza partie innowacyjnych izotopów, które spełniają wymogi lekarzy.

Projekt został zainicjowany w 2010 roku dzięki kooperacji CERN Knowledge Transfer Fund oraz prywatnych inwestorów i innych instytucji współpracujących z ośrodkiem. Jego rozwój był możliwy dzięki uzyskaniu grantu MEDICS-Promed pochodzącego z programu Komisji Europejskiej MSCA (The Marie Skłodowska-Curie actions).

CERN Medics to nie jedyny projekt poświęcony medycynie, który prowadzi Europejska Organizacja Badań Jądrowych. Warto wśród nich wymienić prace nad FLASH, czyli innowacyjną technologią radioterapii elektronowej opracowaną we współpracy ze szpitalem uniwersyteckim w Lozannie (CHUV). W CERN powstał  HEV (High Energy Ventilator), czyli wysokiej jakości, wszechstronny, tani w wytworzeniu respirator, którego projekt i prototyp powstał w czasie pandemii COVID-19.

Praca na rzecz rozwoju technologii stosowanych w medycynie jest ważna dla CERN,  powstała specjalna strategia organizacji dotycząca współpracy z sektorem MedTech. Zgodnie z zawartymi w strategii zapisami jednym z celów CERN jest identyfikacja najbardziej obiecujących technologii i know-how, które mogą być wykorzystane w biomedycynie i fizyce medycznej.