Zapraszamy na webinary ESS!

Zapraszamy do udziału w serii webinarów organizowanych przez ESS. Będą one dotyczyć  innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii akceleratorów i detektorów w ESS. Webinaria będą prowadzone we współpracy z CERIC-ERIC, jednym z partnerów ESS w projekcie Accelerate.

Uczestnicy webinarów będą mieli okazję zapoznać się z postępami, wyzwaniami i możliwościami występującymi w kluczowych obszarach projektu ESS. Mają one na celu upowszechnianie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych przy budowie ESS, tak by korzystały z nich instytuty badawcze, klastry i przemysł. Dzięki serii spotkań online ESS i partnerzy organizacji chcą m.in. nawiązać kontakt z potencjalnymi dostawcami przemysłowymi oraz podnieść świadomości na temat złożoności projektu ESS.

Plan webinarów: 

 

Więcej informacji i rejestracja >