Support Laboratory for the Disruption Mitigation System

Kategoria przetargu: Inżynieria cywilna, budownictwo, konstrukcje, usługi techniczne


Deadline:
18/02/2020 r.

 

Oryginalna treść ogłoszenia:

Support Laboratory for the Disruption Mitigation System

The purpose of this Contract is to design, to construct, to install and to operate devices in a laboratory to support the design of the ITER Disruption Mitigation System (DMS) by developing and testing various concepts for injecting large amounts of materials rapidly into a plasma. The Support Laboratory should comprise of various test benches to study technologies related to Shattered Pellet Injection (SPI) and other novel methods, potentially proposed in the future. The Support Lab is expected to carry out specific studies as defined by the technology group of the DMS Task Force. The installations will include vacuum, cryogenic and electrical components, various diagnostics including methods based on optical and microwave technologies and hardware required for data acquisition.

 

 

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders