ITER Plant Simulator Platform

Kategoria: Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, IT, automatyka


Deadline: 21/08/2020 r.

 

Treść oryginalnego ogłoszenia:

Prototyping, Manufacturing and Delivery of Dust Monitor System

The scope of work of this summary includes the following:
– The production the ITER Plant Simulator platform, in green in Figure 1;
– Licensing and maintenance of the code(s) used for ITER Plant Simulator platform;
– Delivering of training of users;
– Supplying specific module(s) constitutive of ITER Plant Simulator, such as the ones simulating the electrical systems;
– Any technical support for the specification and integration of:

  • Production and delivery of software and/or hardware interfaces, among the platform and other item of the Simulator (such as third party modules simulating process systems);
  • Integration of third party modules (such as third party modules simulating process systems) and central control systems within IPSi;
  • Deployment of IPSi for operator training, including preparation of operator training.

 

CFN Deadline Date :
21 / 08 / 2020

 

Technical summary

Informacje na stronie ITER

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders