Framework Contract for Building Metal-Supports…

Kategoria przetargu: Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa

Deadline: 27/07/2019 r.

 

Oryginalna treść ogłoszenia:

Framework Contract for Building Metal-Supports for Diagnostic Systems

ITER Diagnostic Systems require metal-supports in the tokamak buildings infrastructure, on several levels (floors). Several diagnostic systems make use of transmission lines running from the equipment located in an auxiliary building to the port plugs, passing through wall openings and crossing the gallery and port cells. Transmission lines are generally sustained by these supports fastened to the embedded plates on the ceiling of the buildings.

This framework contract covers the procurement of supports for diagnostic systems. It shall cover:
– The support structure
– The fixation adapter to the embedded plate.
The material use for the supports is construction steel with a protection against rust.

 

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders