Design and manufacturing of the VV PHTS Primary HX (HX-1000), Volume Control HX …

Do dnia 24 czerwca 2019 roku trwa pierwszy etap postępowania przetargowego ITER („Call for nomination”), którego szczegóły prezentujemy poniżej:


Kategoria przetargu: 
Optyka, fotonika, kriogenika, technologie próżniowe, technologie gazów


Deadline:
24/06/2019 r.

 

Oryginalna treść ogłoszenia:

Design and manufacturing of DRS Auxiliary Drain Tank, Waste Collection Tank, VV PHTS Pressure Relief Tank, ESPN N3 classified

The purpose of this Contract is to design and manufacture the heat exchangers of the Vacuum Vessel Primary Heat Transfer System.

The contract will include design, fabrication, inspection, examination, testing, certification, packaging, and shipping of the VV PHTS heat exchangers.

The heat exchangers shall be compliant with the French Order dated 30 December 2015 on Nuclear Pressure Equipment (ESPN) and the 2014/068 EU directive. The VV PHTS heat exchangers are classified as an ESPN equipment level N3.
The heat exchangers shall be shell-and-tube type

 

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders