InPhoTech – czyli sukces oparty na transferze wiedzy do przemysłu

InPhoTech to firma, która zajmuje się fotoniką, czyli jak sama słusznie określa, technologią przyszłości. Jest wiodącą firmą badawczo-rozwojową, wywodzącą się z idei transferu wyników badań naukowych do przemysłu, która od lat towarzyszy jej założycielowi dr hab. inż. Tomaszowi Nasiłowskiemu. Model biznesowy firmy opiera się na dwóch filarach działalności B+R – tworzeniu własności intelektualnej oraz dostarczaniu na komercyjny rynek rozwiązań w postaci innowacyjnych produktów lub licencji.

 

Przekraczając bariery

Technologią, która w XX. wieku zmieniła funkcjonowanie nie tylko przemysłu, ale i całych społeczeństw była elektronika. Aktualnie dochodzi ona do granic możliwości związanych z szybkością transmisji i przetwarzania danych. W odpowiedzi na te ograniczenia pojawił się globalny trend do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań w obszarze tzw. technologii kwantowych, a w szczególności fotoniki i technologii światłowodowych.

Trudno spodziewać się, że nastąpi jeszcze jakiś ogromny skok rozwojowy nauki czy przemysłu związany z elektroniką. Jest to nauka, która choć tyle nam dała i jest powszechna w każdej dziedzinie życia od zakupów internetowych po hodowlę zwierząt, dochodzi do barier, których nie da się już przeskoczyć. Kolejny krok w jej ewolucji musi być związany z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, które oferuje właśnie fotonika.

– komentuje dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski, założyciel i prezes zarządu InPhoTech.

InPhoTech sięga do osiągnięć polskiej szkoły technologii światłowodowych, która zaczęła samodzielnie rozwijać się w latach 70. XX wieku i osiągnęła najwyższy, światowy poziom. Łącząc je z najnowszymi odkryciami z całego świata, firma sukcesywnie buduje swoją pozycję lidera na rynku fotoniki. Spuścizna polskich badaczy daje jej przewagę w postaci możliwości korzystania z rodzimej własności intelektualnej oraz wdrażania rozwiązań unikalnych w skali globalnej. Firma przekształca tę wiedzę w konkretne rozwiązania, urządzenia czy instalacje, które mogą konkurować z rozwiązaniami najlepszych firm z całego świata.

­

Czy warto przekonać przemysł do fotoniki?

Wdrażanie nowej technologii do przemysłu nigdy nie jest proste. Zbudowanie zaufania do innowacji wymaga czasu i wykreowania odpowiednich impulsów do wdrożenia zmian na rynku.

Przekonanie firm do tego, że to co jest im nieznane, a co może po wdrożeniu zoptymalizować ich działalność, podnieść bezpieczeństwo i zmaksymalizować zyski, wymaga czasu i naprawdę dobrego produktu. Tak jest dziś z fotoniką. W mojej ocenie, firmy, które jako pierwsze zaczynają ją stosować, już dziś zyskują przewagę rynkową. Fotonika dostarcza rozwiązań o lepszych parametrach niż elektronika czy nawet zupełnie nowych możliwościach. Mogą one m.in. bezawaryjnie, z dużą dokładnością pracować w trudnych warunkach wynikających np. z wysokich temperatur, bez względu na przeszkody takie jak zakłócenia elektromagnetyczne. Ponadto, opracowana przez nas technologia pozwala na wykorzystanie światłowodów w m.in. środowiskach agresywnych chemicznie. Rozwiązania fotoniczne posiadają przewagę znacznie zwiększonego bezpieczeństwa stosowania, szczególnie w styczności z materiałami wybuchowymi i łatwopalnymi. Mogą więc być z łatwością zastosowane tam, gdzie elektronika stwarza zagrożenia, czyli w sektorach takich jak przesył ropy czy gazu oraz w branży chemicznej czy w górnictwie.

– ocenia dr hab. Nasiłowski

Fotonika, a szczególnie światłowody i systemy czujników światłowodowych, mają wiele zastosowań. Pozwalają m.in. na bieżące monitorowanie pracy silników (np. w samolotach, nie ograniczając się wyłącznie do przeglądów okresowych), procesów przemysłowych oraz na szybkie diagnozowanie miejsca awarii, co jest kluczowe przy dużych instalacjach takich jak np. te w elektrociepłowniach. Fotonika, ze względu na swoje rozmiary, koszty eksploatacji, wysoką kompatybilność i wielozadaniowość otwiera nową erę dla przemysłu 4.0.

Korzenie i rozwój grupy InPhoTech – firm technologii przyszłości

Grupa InPhoTech wprowadza swoje technologie na coraz szerszą skalę dla różnych gałęzi przemysłu. Są wśród nich medycyna (właśnie opracowywana jest np. sonda do badania markerów nowotworowych), przemysł wydobywczy, czy sektor kosmiczny. Geneza powstania tego prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa sięga lat 90-tych XX. wieku

– Tamten czas i przemiany gospodarcze, jakie wtedy nagle nastąpiły były dla mnie impulsem do poszukiwania sposobu na połączenie biznesu i nauki. Od zawsze towarzyszyło mi przekonanie, że wyniki badań naukowych powinny mieć realny wpływ na poprawę jakości naszego życia. Wiąże się to z wykorzystaniem ich w przemyśle i biznesie. Oczywiście nie deprecjonuję istoty i wagi pracy naukowej, jednak zawsze zależało mi na tym, by przekładać ją na praktyczne wykorzystanie.

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski po studiach rozpoczął doktorat i wyjechał za granicę, gdzie na zachodnioeuropejskich uczelniach kontynuował swoją pracę naukową, m.in. na stanowisku profesora Vrije Universiteit Brussel w Belgii. Doświadczenia zdobyte poza Polską, w połączeniu z potencjałem krajowego sektora high-tech który dostrzegał, skłoniły go do powrotu do kraju.

Pracując poza Polską, prowadziłem grupę badawczą, która wykorzystywała technologie światłowodowe pochodzące właśnie z naszego kraju, z polskich ośrodków badawczych. Przez te lata mogłem obserwować, jak rozwija się współpraca przemysłu i nauki, jak działają instytucje mające ją wspierać. Oczywiście dziś w Polsce prężnie działają takie instytucje jak m.in. FNP, NCBiR, NCN czy PARP, jednak kilkanaście lat temu tak nie było, dlatego doświadczenia z Europy Zachodniej były dla mnie cennym źródłem know-how. Wtedy też zobaczyłem, że koncerny amerykańskie, japońskie czy zachodnioeuropejskie chętnie korzystają z polskiej technologii światłowodowej, że jest ona bardzo dobrze przyjmowana. Postanowiłem więc w 2010 roku wrócić do Polski i założyć firmę, która na dobre wprowadzi Fotonikę do przemysłu.

InPhoTech bazuje na połączeniu naukowego oraz biznesowego podejścia do badań i rozwoju. Przekłada odkrycia dokonywane na uczelniach na język przemysłu, a ten z kolei wdraża je do swoich procesów. Wśród klientów firmy znajdują się spółki Skarbu Państwa oraz zagraniczne przedsiębiorstwa czy polskie firmy aktywnie inwestujące w innowacje. InPhoTech opracowuje dla nich np. rozwiązania mające dostosować dotychczasowe produkty do nowych, wymagających przemysłowych warunków funkcjonowania, tak by zwiększyć spektrum ich zastosowań.

Warto podkreślić, że InPhoTech jest pionierem wdrażania technologii światłowodowych do przemysłu głównie dzięki temu, że nie tylko jest w stanie dostarczyć konkretny produkt, ale też dostosować i dopracować jego działanie do indywidualnych warunków, w których ma on funkcjonować. To właśnie indywidualne podejście do potrzeb klienta buduje zaufanie zarówno do firmy, jak i jej produktów, a zaufanie to owocuje z kolei możliwością coraz szerszego aplikowania nowych technologii do różnych gałęzi przemysłu i zapewnia firmie sprawne funkcjonowanie. To z kolei przekłada się na wzrost popytu na technologie światłowodowe.

Popyt i zainteresowanie przemysłu fotoniką światłowodową rośnie. Obecnie prowadzimy prace nad otwarciem własnego centrum rozwojowego, gdzie będą się toczyć prace nad produkcją światłowodów specjalnych na skalę masową.

dodaje prezes InPhoTech

 

Dziś InPhoTech jest kapitałowo polską firmą, o polskich korzeniach, nie można jednak nie zauważyć jej międzynarodowego charakteru. Działa w Polsce i za granicą w ramach grupy spółek celowych dedykowanych różnym sektorom przemysłu, które posiadają około 70 zgłoszeń patentowych. Również zespół firmy jest międzynarodowy – różnorodność doświadczeń z różnych środowisk naukowych i biznesowych poszerza horyzonty zespołu InPhoTech.

 

Zawsze blisko nauki, również tej w wielkim wydaniu

InPhoTech współpracuje z międzynarodowymi instytucjami naukowo-badawczymi. Jest wśród nich m.in. Politechnika Federalna w Lozannie (EPFL) – wspólnie prowadzą projekt związany z pracami na tzw. rozłożonymi czujnikami światłowodowymi czy Europejska Agencja Kosmiczna. Firma przymierza się również do nawiązania współpracy z CERN.

– CERN jest bardzo wymagającym środowiskiem, szczególnie pod kątem warunków, które muszą spełnić urządzenia, by stać się częścią infrastruktury badawczej tej organizacji. Jesteśmy przekonani, że nasze produkty mogą je spełnić – nasze światłowody będą działały bez uszkodzeń i zagrożeń w trudnych warunkach w CERN. W przekonaniu tym umocniło nas doświadczenie zdobyte w sektorze kosmicznym.

InPhoTech ma na koncie udział w poważnym projekcie z sektora kosmicznego w ramach konsorcjum, którego liderem był AIRBUS Defence and Space. Spółka InPhoTech była odpowiedzialna za opracowanie światłowodu odpornego na promieniowanie kosmiczne. Zamierzony cel został osiągnięty – zbudowano prototyp potwierdzający, że proponowane przez firmę technologie sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających warunkach, co potwierdza publikacja w renomowanym czasopiśmie naukowym Nature Communications:

– Realizacja tego projektu miała duże znaczenie dla naszej firmy. Po pierwsze, pokazała nam, że rynek Big Science to ogromny potencjał. Współpraca z instytucjami badawczymi otwiera nowe biznesowe możliwości. Rozpoczęliśmy np. kooperację z firmami, z którymi współtworzyliśmy konsorcjum. To umocniło rynkową pozycję naszej firmy, a przede wszystkim wiarygodność proponowanych przez nas rozwiązań. W końcu kosmos to prawdziwy poligon dla technologii stosowanych na ziemi. Jeśli jakaś technologia sprawdza się w przestrzeni kosmicznej, to sprawdzi się również w najtrudniejszych ziemskich warunkach, w miejscach takich jak np. huty, kopalnie i im podobne. To, że nasze produkty przeszły testy warunków kosmicznych jest dla nas ważną kartą przetargową i silnym argumentem w rozmowach ze środowiskiem przemysłowym.

Dzięki zrealizowanemu projektowi firma InPhoTech może kontynuować współpracę z sektorem kosmicznym i rynkiem Big Science w postaci Europejskiej Agencji Kosmicznej. InPhoTech opracowuje nowe materiały kompozytowe, które mają być stosowane do budowy korpusu satelitów. Mają one być lekkie, wytrzymałe oraz inteligentne – dzięki wykorzystaniu światłowodów specjalnych mają umożliwiać monitorowanie stanu technicznego i informować użytkownika o potencjalnym zagrożeniu awarią. Firma już teraz dostrzega potencjał przyszłego wykorzystania takich technologii w lotnictwie czy sektorze automotive.

 

InPhoTech to idealny przykład sukcesu biznesowego opartego na nauce. Nacisk na transfer wyników badań naukowych do przemysłu pozwolił na zbudowanie firmy będącej liderem innowacji w swej dziedzinie. Początkującym przedsiębiorcom Tomasz Nasiłowski radzi:

Patrząc na rozwój naszej firmy, przedsiębiorcom, którzy dopiero zaczynają swój biznes, mogę poradzić by zawsze pamiętali o tym, że produkt który oferują rynkowi nie może zadowalać tylko jego autorów – musi być potrzebny innym. Analiza naszych propozycji przez pryzmat oczekiwań potencjalnego klienta jest kluczowa. Jeśli biznes nie uzna, że koncepcja przerodzi się w korzyści dla niego, nawet najbardziej innowacyjny projekt nie odniesie rynkowego sukcesu. Warto o tym pamiętać, że zaspokojenie naukowej ciekawości nie oznacza sukcesu w sektorze przemysłowym.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O INPHOTECH