InPhoTech sp. z o.o.

Typ: Firma

Branża: Fotonika

Specjalizacja: Customised optical fibres and fibre-based sensing systems

Rodzaj działalności: InneProdukcjaR&D

Kraj: Polska

Współpraca z Instytucjami Big Science: ESAInne

Najważniejsze informacje

InPhoTech jest wiodącą Polską firmą rozwijającą i dostarczającą innowacyjne rozwiązania oparte na technologii fotonicznej i światłowodowej. Firma istnieje na rynku już 10 lat i stale się rozwija powiększając portfolio swoich produktów oraz technologii. Personel R&D stanowi ponad połowę jej 60-osobowej załogi. InPhoTech rozwija technologie i dostarcza gotowe rozwiązania do wielu gałęzi przemysłu, takich jak energetyka, przemysł wydobywczy, przemysł naftowy, przemysł kosmiczny i lotniczy, medycyna, telekomunikacja, czy bezpieczeństwo. Doświadczenie firmy i jej sukcesy zostały wyróżnione licznymi nagrodami biznesowymi zarówno w Polsce jak i w Europie.

Bazując na swoim doświadczeniu i własności intelektualnej InPhoTech projektuje, rozwija i wytwarza gotowe rozwiązania fotoniczne, kontrolując przy tym cały proces dzięki wertykalnej integracji wszystkich kroków – od projektu włókna światłowodowego po gotowy system i testy środowiskowe. Portfolio produktów InPhoTech zawiera miedzy innymi:
• Sensory światłowodowe punktowe, quasi-rozłożone i rozłożone do pomiarów odkształceń, temperatury, drgań, ciśnienia oraz obecności gazów w różnych środowiskach, włączając w to środowiska niebezpieczne, żrące, wybuchowe i trudno dostępne. Nasze czujniki używane są zarówno w przemyśle ciężkim, jak i energetyce, sektorze samochodowym, medycynie i przemyśle kosmicznym
• Specjalistyczne światłowody:
- Światłowody mikrostrukturalne, wielordzeniowe, jedno- i wielomodowe, światłowody telekomunikacyjne o powiększonej przepustowości
- Światłowody odporne na podsłuchy dla bezpiecznych sieci telekomunikacyjnych
- Światłowody i pokrycia do zastosowania w trudnych warunkach środowiskowych oraz odporne na promieniowanie

Sukcesy i nagrody

• SME Instrument Phase 2, Horizon 2020, przyznana w 2019
• SME Instrument Phase 1, Horizon 2020, przyznana w 2016
• Inicjator Innowacji, Newsweek Polska 2016
• Technology Fast 50, Central Europe Deloitte 2015
• Polska Nagroda Innowacyjności 2015
• Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016

Doświadczenie w projektach Big Science

Jednym z podstawowych celów biznesowych InPhoTech jest wdrażanie innowacji fotonicznych do przemysłu. Firma regularnie bierze udział w licznych projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych wraz z partnerami z instytutów badawczych, uczelni, oraz różnych gałęzi przemysłu.
Na przestrzeni 10-ciu lat swojego istnienia firma była zaangażowana w projekty i konsorcja w ramach programów operacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, takich jak EC FP7, czy H2020.

Jednym z przykładów takich działań jest projekt wykonywany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej związany z rozwojem technologii rozłożonego monitorowania stanu strukturalnego kompozytów przy użyciu światłowodów zintegrowanych ze strukturą materiału.
Innym przykładem jest projekt BEACON, w którym InPhoTech rozwinął technologię wielordzeniowych światłowodów aktywnych odpornych na promieniowanie, które będą zastosowane do budowy wzmacniaczy światłowodowych w satelitach telekomunikacyjnych o zwielokrotnionej przepustowości.

Potencjał do współpracy

Jako firma rozwijająca i wytwarzająca światłowody oraz systemy światłowodowe, widzimy duży potencjał do współpracy na polu rozłożonych czujników światłowodowych (temperatura, drgania, naprężenia), które mogą znaleźć zastosowanie w warunkach środowiskowych, gdzie elektronika nie spełnia swojej roli, lub tam, gdzie ekonomia skalowalności faworyzuje rozwiązania światłowodowe o charakterze pomiarów rozłożonych.

Rozłożone pomiary światłowodowe niosą znaczącą przewagę konkurencyjną dostarczając przy użyciu pojedynczego elementu sensorycznego kompletnej informacji o przestrzennym rozkładzie mierzonej wielkości. Dzieje się tak dzięki możliwości traktowania każdego punktu w światłowodzie jako oddzielnego czujnika generującego odczyt. Ponadto ten sam światłowód funkcjonuje jako linia transmisyjna sygnału, co jeszcze bardziej upraszcza konstrukcję systemu. Dzięki szerokiej gamie specjalistycznych światłowodów będących w ofercie InPhoTech (światłowody odporne na temperaturę do 700 °C, światłowody odporne na promieniowanie), możliwe jest wykorzystanie czujników światłowodowych w wielu sektorach gospodarki od rolnictwa przez medycynę po przemysł kosmiczny.

Galeria zdjęć i filmów

Dane kontaktowe

InPhoTech sp. z o.o.

Dzika 15 / 12
00-172
Polska

+48 690 904 086

Case study

InPhoTech – czyli sukces oparty na transferze wiedzy do przemysłu

InPhoTech to firma, która zajmuje się fotoniką, czyli jak sama słusznie określa, technologią przyszłości. Jest wiodącą firmą badawczo-rozwojową, wywodzącą się z idei transferu wyników badań naukowych do przemysłu, która od lat towarzyszy jej założycielowi dr hab. inż. Tomaszowi Nasiłowskiemu. Model biznesowy firmy opiera się na dwóch filarach działalności B+R - tworzeniu własności intelektualnej oraz dostarczaniu na komercyjny rynek rozwiązań w postaci innowacyjnych produktów lub licencji.   Przekraczając bariery Technologią, która w XX. wieku zmieniła funkcjonowanie nie tylko przemysłu, ale i całych społeczeństw była elektronika. Aktualnie dochodzi ona do granic możliwości związanych z szybkością transmisji i przetwarzania danych. W odpowiedzi na te ograniczenia pojawił się globalny trend do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań w obszarze tzw. technologii kwantowych, a w szczególności fotoniki i technologii...
Więcej