WPT częścią projektu ENRIITC

Wrocławski Park Technologiczny bierze udział w realizacji projektu ENRIITC! Ta międzynarodowa inicjatywa ma na celu zbudowanie stałej pan-europejskiej sieci oficerów łącznikowych i kontaktowych w przemyśle (ILO – Industry Liaison Officers i ICO – Industry Contact Officers) oraz umożliwienie przemysłowi stania się pełnoprawnym partnerem infrastruktur badawczych, niezależnie od tego, czy jest on użytkownikiem, dostawcą czy twórcą rozwiązań. ENRIITC wspiera tworzenie strategicznych, transgranicznych partnerstw między przemysłem a infrastrukturą badawczą.

Podstawowymi celami ENRIITC są:

  • stworzenie trwałej europejskiej sieci oficerów łącznikowych ILO i ICO i wypracowanie rozwiązań dla lepszej współpracy pomiędzy nimi;
  • zdefiniowanie obszarów współpracy między infrastrukturami badawczymi a przemysłem;
  • mapowanie współpracy pomiędzy przemysłem z różnych krajów i wypracowanie rozwiązań w celu realizacji wspólnych dostaw;
  • rozwijanie i udoskonalanie strategii działania na rzecz zwiększenia udziału przemysłu w pracach prowadzonych przez infrastruktury badawcze;
  • podnoszenie świadomości wśród przedstawicieli przemysłu w zakresie możliwości współpracy przy infrastrukturach badawczych.

ENRIITC zrzesza 11 partnerów i ponad 60 współpracowników z całej Europy. Członkowie sieci reprezentują różne obszary naukowe, sektory przemysłowe i regiony geograficzne.

 

Więcej informacji o projekcie >