Transfer technologii w CERN: kriogenika i walka z COVID

CERN określa własne zasady bezpieczeństwa. Pracuje nad nimi m.in. Andre Henriquesa, który jest koordynatorem technicznym ds. zasad bezpieczeństwa CERN w jednostce HSE (Occupational Health & Safety and Environmental Protection Unit). Prowadzi on projekt Kryolize.

Kryolize to projekt, który ma na celu ujednolicenie podejścia do wymiarowania zaworów bezpieczeństwa dla zastosowań kriogenicznych w CERN za pomocą oprogramowania opracowanego przy wsparciu Knowledge Transfer Group CERN. Wykorzystanie oprogramowania łączy się z wykonywaniem eksperymentów i pomiarów mających na celu poprawę stanu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w kriogenice. W projekt zaangażowany jest również Instytut Technologii w Karlsruhe. Oprogramowanie Kryolize zostało początkowo opracowane wyłącznie na potrzeby CERN. Spotkało się jednak z na tyle dużym zainteresowaniem społeczności naukowej, że podpisano 11 umów licencyjnych z siedmioma podmiotami akademickimi i czterema komercyjnymi. W celu dalszej poprawy parametrów projektowych urządzeń zabezpieczających, w 2021 roku rozpocznie się drugi etap projektu Kryolize.

Warto dodać, że Andre Henriquesa, jako przedstawiciel HSE uczestniczył w pracach grupy zadaniowej CERN mającej opracować rozwiązania pomagające w walce z pandemią koronawirusa, gdzie przyczynił się do opracowania respiratora przy użyciu sprzętu i wiedzy CERN-u, przeznaczonego dla szpitali na całym świecie.