Technologie z CERN przeciwko nowotowrom

Technologie stojące za fizyką wysokoenergetyczną miały ogromny wpływ na historyczny, wielki postęp medycyny. Od lat 90-tych XX wieku specjalistyczne know-how, które powstaje w CERN, jest wykorzystywane do tworzenia nowych rozwiązań w zakresie zaawansowanej radioterapii onkologicznej. Obecnie Steinar Stapnes i zespół odpowiedzialny za Compact Linear Collider (CLIC) jeden z akceleratorów CERN, pracują nad FLASH – innowacyjną technologią radioterapii elektronowej opracowaną we współpracy ze szpitalem uniwersyteckim w Lozannie (CHUV).

 

Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez lata pracy zarówno w obszarze technologii akceleratorów, jak i detektorów, Steinar zdobył know-how, która okazało się cenna w obszarze transferu technologi. Naukowiec ww wrześniu 2020 r. został nominowany przez Committee for Future Accelerators – ICFA, na stanowisko przedstawiciela międzynarodowego zespołu ds. rozwoju ILC. W trakcie swojej pracy na Uniwersytecie w Oslo Steinar zaangażował się w prace kilku startupów, związanych z technologiami czujników i systemami obrazowania medycznego. Swoje prace w obszarze technologii medycznych i przemysłowych w CERN, gdzie w ramach CLIC podjęto decyzję o bardziej aktywnej pracy nad aplikacjami medycznymi. Uznano, że zastosowanie technologii czujników w małych systemach dostarcza ważnych wniosków i doświadczeń dla większych systemów, oraz przynosi bezpośrednie korzyści dla badań prowadzonych w ramach CLIC. Angażuje to też dostawców przemysłowych na skalę, która nie była możliwa jedynie dzięki finansowaniu badań i rozwoju. „W pracy, jaką wykonujemy w CERN dla CLIC, szczególne znaczeni ma fakt, że jesteśmy w stanie uczynić akceleratory liniowe bardzo kompaktowymi. To z kolei prowadzi do obniżenia kosztów i łatwiejszej integracji i jest bardzo cenne dla szpitali i innych potencjalnych użytkowników”, wyjaśnia Steinar. Rozwiązania, które tworzy zespół badaczy CERN, stają się dzięki takiemu podejściu szeroko stosowane w przemyśle, medycynie i innych placówkach badawczych.

 

Więcej informacji >