Technologie i współpraca na najwyższym poziomie, czyli Poland@ITER 2019

Polska rośnie w siłę na rynku Big Science. Dowodem na to było Poland@ITER 2019 – druga już misja gospodarcza dedykowana międzynarodowemu rynkowi Big Science, którą w 2019 r., w ramach projektu BIG SCIENCE HUB zorganizował Wrocławski Park Technologiczny, tym razem we współpracy z Komisją Europejską. Było to zarazem pierwsze wydarzenie tego typu dedykowane rozwojowi współpracy polskiego sektora high-tech z Organizacją ITER (ang. International Thermonuclear Experimental Reactor – Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny), która swoją siedzibę ma w Saint-Paul-lez-Durance na południu Francji.

 

Misja Poland@ITER odbywała się na terenie organizacji ITER w St. Paul-lez-Durance w dniach 17-18.10.2019 roku. Wzięło w niej udział kilkunastu reprezentantów  z 9 polskich firm i instytucji naukowych, w tym dwóch uczelni wyższych. Obecni byli również Polacy na co dzień pracujący w ITER.

 

Poznaj uczestników Poland@ITER 2019

 

Pierwszy dzień misji, czyli rozwój współpracy

W pierwszym dniu misji odbyły się: Opening Sesions, dwie sesje spotkań B2B oraz uroczysty koktajl. Poland@ITER otworzył uroczyście Bernad Bigot dyrektor generalny ITER, który był aktywnie zaangażowany w jej przebieg i nawiązywanie relacji z polskimi firmami. Mowę otwierającą misję wygłosiła Paulina Styczeń reprezentująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z ramienia organizatora – Wrocławskiego Parku Technologicznego na sesji obecni byli Marek Winkowski, wiceprezes WPT oraz Sylwia Wójtowicz, ILO CERN i ITER, dyrektor ds. rozwoju i komercjalizacji WPT. Mowy wprowadzające ze strony ITER wygłosili:  reprezentujący Komisję Europejską Renatas Mazeika, Head of Unit, oraz reprezentujący Fusion for Energy, Stavros Chatzipanagiotou, Head of Communication, Fusion for Energy.

Kolejnym elementem sesji była prezentacja ITER oraz wystąpienie dotyczące najbliższych postępowań przetargowych (które wygłosił Christophe Dorschner, Head of Procurement & Contracts Division w ITER) oraz perspektyw biznesowych oferowanych przez ITER i F4E (wygłoszona przez Victora Saez, Head of Market Analysis w F4E). Sesję zakończyły prezentacje polskich uczestników misji – przedstawili oni na forum swoje doświadczenie, profil działalności i potencjał do współpracy z ITER oraz całym rynkiem Big Science.

 

 

+50 spotkań B2B

W trakcie Poland@ITER 2019 odbyły się dwie sesje bilateralnych spotkań B2B. Polscy uczestnicy mieli możliwość spotkania się z reprezentantami Fusion for Energy oraz ITER – inżynierami, menadżerami, specjalistami ds. przetargów i zakupów oraz reprezentantami francuskich firm.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że w spotkaniach B2B z firmami wzięły udział osoby na kierowniczych stanowiskach w ITER, co pokazuje duże zaangażowanie organizacji w budowę relacji z polskim rynkiem. Na specjalne zaproszenie ze strony ITER, w spotkaniach z uczestnikami wzięli udział również reprezentacje francuskich firm z sektora high-tech. Każdy z uczestników misji odbył co najmniej 4 indywidualne spotkania B2B – co najmniej jedno z reprezentantami ITER, francuskich przedsiębiorstw oraz z przedstawicielem Fusion for Energy. Różnorodność spotkań pozwoliła na poszerzenie biznesowych i naukowych horyzontów firm oraz instytucji, a także otworzyła przed nimi nowe perspektywy współpracy z międzynarodowymi podmiotami. Łączne odbyło się ponad 50 spotkań B2B.

Pierwszy dzień Poland@ITER 2019 zakończył się uroczystym koktajlem, który odbył się w Grand Hôtel Roi René Aix en Provence. Wzięli w nim udział nie tylko organizatorzy i polscy uczestnicy, ale też reprezentanci ITER i Fusion for Energy, w tym dyrektor generalny ITER– Bernard Bigot, dzięki czemu rozmowy o współpracy polskich firm i instytucji mogły być kontynuowane. Ranga gości obecnych na koktajlu przyczyniła się do podniesienia jakości toczącego się w jego trakcie networkingu.

 

 

Dzień drugi, czyli ITER Site i podsumowania

W trakcie drugiego dnia misji Poland@ITER uczestnicy mieli unikatową okazję do zwiedzenia placu budowy ITER – odwiedzili najważniejsze części ośrodka, który, zgodnie z przewidywaniami zostanie ukończony w 2025 roku i wtedy też przeprowadzone zostaną w nim pierwsze badania naukowe.

 

W trakcie sesji zamykającej misję gospodarczą Poland@ITER 2019 dyskutowano o wzywaniach i perspektywach polskiego sektora high-tech w kontekście kooperacji z ITER. Podkreślano, że zapotrzebowanie na różnorodne produkty i usługi generowane przez ITER jest szansą również dla polskich firm i instytucji – ITER jest rynkiem zbytu dla ich technologii, produktów i usług. Wyrażono też konieczność intensyfikacji udziału polskich podmiotów w postępowaniach przetargowych ogłaszanych przez organizację. Również reprezentanci ITER pozytywnie odnieśli się do poziomu wydarzenia i zaawansowania technologicznego firm, które wzięły udział w misji, co potwierdza ich aktywny udział w wydarzeniu.

 

Wszystkim zaangażowanym w misję Poland@ITER 2019 dziękujemy za współpracę!