Service Framework Contract for Diagnostic Infrastructure Development and Engineering Services

Kategoria przetargu: Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa


Deadline:
24/04/2020 r.

Oryginalna treść ogłoszenia:

Service Framework Contract for Diagnostic Infrastructure Development and Engineering Services

This tender is for supporting the engineering justification of the first plasma diagnostic systems, diagnostic systems integrated in the buildings and inside port plugs, vacuum vessel and in the port cells. It is imperative now that these systems do not fall behind in the schedule and as a result, the need for this work is urgent.

The purpose of this Contract is to provide infrastructure development and engineering justification services for many different Diagnostics. The diagnostics have to be integrated within tokamak complex, as well as inside port plugs facing primary vacuum and forming confinement barriers. Transmission lines, vacuum extensions, cables and cubicles will be located in different places across the tokamak complex and have to be designed, integrated and assessed engineering-wise to withstand the loads, to ensure confinement and to provide functionality. Most of the Diagnostics are the scope of the Domestic Agencies (DAs). About 30% of the Diagnostic scope is however completely IO scope. A large variety of Diagnostics systems are covered by this contract.

 

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders