Procurement of in-vessel electrical cables

Kategoria przetargu: Optyka, fotonika, kriogenika, technologie próżniowe, technologie gazów

Deadline: 25/07/2019 r.

 

Oryginalna treść ogłoszenia:

Procurement of in-vessel electrical cables

The purpose of this contract is the procurement of mineral insulated (MI) cables including Ultra-High Vacuum (UHV) leak tight terminations (so-called „cable assembly”). These cable assemblies will be installed inside of the vacuum vessel (VV) of the ITER machine.

The Contractor shall:
– Procure raw production materials upon specified requirements;
– Manufacture cable assemblies to the selected design and as per the specified requirement for machining, welding and non-destructive examination;
– Test cable assemblies for leak-rate and electrical characteristics;
– Clean cable assemblies as per the specified procedures;
– Pack cable assemblies to preserve their cleanliness and integrity and ship them to IO.

The procurement includes the following types of cable assemblies:
– Mineral (alumina or magnesia) insulated twisted pair copper wires, stainless steel sheath, coated by copper, with leak tight termination at both ends (A1);
– Thermocouple type N extension wire with mineral insulation, stainless steel sheath, coated by copper, with leak tight terminations at both ends (A2);
– Mineral insulated cable with one copper wire, stainless steel sheath, coated by copper, with leak tight termination at both ends (A3);
– Thermocouples type N sensor wire with mineral insulation, stainless steel sheath, coated by copper, with sealed hot junction at the one end and leak tight termination at the other end (B1).

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders