Network Hardware and Maintenance

Kategoria: Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna, IT


Deadline: 06/10/2020 r.

 

Treść oryginalnego ogłoszenia:

Network Hardware and Maintenance

The objective of this call for tender is to select one recognized contractor for its expertise in the supply of IT Network hardware (e.g. Distribution and Access Switches, Firewall, LoadBalancers, Security Appliances, etc.) and Videoconferencing & Telecom Equipment (e.g. PBX, Conferencing appliances, etc.)

The candidate companies shall have demonstrated capabilities in the supply of IT Network hardware and associated warranty and services, for large and complex organisation, preferably in an international environment and in a complex organization setup (comparable to the ITER project).

CFN Deadline Date :
23 / 10 / 2020

 

Technical summary

Informacje na stronie ITER

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders