Manufacturing design and procurement of COM PA-EB-EP subsystems

Kategoria: Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa


Deadline: 30/09/2020 r.

 

Oryginalna treść ogłoszenia:

Manufacturing design and procurement of COM PA-EB-EP subsystems

The COMmunication for Fisrt Plasma system covers on ITER:
– Public Address (PA; system to broadcast voice messages and alerts in buildings and on the site),
– Emergency Phones (EP; „red” phones for call in emergency situations),
– Emergency Buttons (EB; Call buttons for emergency cases).
The purpose of the contract is to perform the PA-EB-EP manufacturing design, procurement, manufacturing, configuration, installation, integration, commissioning and training.

Issue Date :
31 / 07 / 2020

CFN Deadline Date :
30 / 09 / 2020

 

Technical summary

Informacje na stronie ITER

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders