High Voltage Power Supply (HVPS) Units for ITER Ion Cyclotron System

Kategoria: Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa


Deadline: 04/08/2020 r.

 

Oryginalna treść ogłoszenia:

High Voltage Power Supply (HVPS) Units for ITER Ion Cyclotron System

The ITER Organization requires the design, the manufacturing, factory testing, delivery, installation and acceptance testing of 10 (out of 18) IC HVPS units to supply 5 (out of 9) IC RF Sources.

The activities consisting of:
• Engineering activities for the Final Design of the system
• Design review processes
• Inspections and quality records
• Documentation
• Supervision and reporting of the manufacturing process
• Factory testing
• Packaging and Transportation to the ITER site
• Assembly, installation at ITER site
• Final Acceptance Tests on ITER Site
• Training

Issue Date :
13 / 07 / 2020

CFN Deadline Date :
04 / 08 / 2020

 

Technical summary

Informacje na stronie ITER

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders