FWC for Supply of Instrumentations & Control (I&C) Cubicles

Kategoria przetargu: Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa


Deadline:
16/12/2019 r.

 

Oryginalna treść ogłoszenia:

FWC for Supply of Instrumentations & Control (I&C) Cubicles

IO will put in place a framework contract with the selected supplier in order to procure I&C cubicles.

As generic requirements, I&C cubicles will normally consist of hardware such as but not limited to;
– enclosures,
– programmable logic controllers (PLCs),
– remote Input and Output (I/O) stations,
– signal modules,
– interposing relays,
– terminal blocks,
– protective devices,
– isolating devices,
– mounting hardware and
– internal wiring.

There will be mainly two categories of I&C cubicles. (More types may be defined later in the technical
specifications):
1) Local control cubicles (LCCs)
LCCs house the plant system I&C controllers. A LCC may house signal conditioning to improve
integration of I&C equipment.
2) Signal Conditioning Cubicles (SCCs)
SCCs house the Input & Output (I/O) interface dedicated to signal conditioning.

 

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders