Final Design, Manufacture and Supply of the ITER SDS Gases Utility Supply System

Do dnia 10 czerwca 2019 roku trwa pierwszy etap postępowania przetargowego ITER („Call for nomination”), w ramach którego wyłoniony zostanie firma/instytucja, która zaprojekuje, wyprodukuje i dostarczy do ITER  SDS Gases Utility Supply System.

 

Kategoria przetargu:Optyka, fotonika, kriogenika, technologie próżniowe, technologie gazów

Deadline: 10/06/2019 r.

 

Oryginalna treść ogłoszenia:

Final Design, Manufacture and Supply of the ITER SDS Gases Utility Supply SystemThis Call for Nomination is for the selection of companies to bid for the final design, manufacture and supply of the Storage and Delivery System (SDS) Gases Utility Supply System.The function of the SDS Gases Utility Supply System is to store and supply flammable and inert gases at controlled pressures and flowrates to clients for the ITER First Plasma operation phase from 2025.

The scope of work is to perform the final design and supply of the SDS Gases Compound process equipment comprising:
  •  Inert gas supply lines
  •  Flammable gas supply line
  • Gas Supply Valve Skid located in the Tritium Building consisting of isolation valves, instrumentation and support frame; with double containment of the components on the flammable gas lines for leak detection.
  • I&C cabinets, associated cabling and interfaces to the central ITER I&C systems.

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders