Engineering and Supply Framework Contract for Density Interferometer Polarimeter (DIP) FDR and up to SAT

Kategoria przetargu: Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, optyka, fotonika, kriogenika, technologie próżniowe, technologie gazów


Deadline:
24/04/2020 r.

Oryginalna treść ogłoszenia:

Engineering and Supply Framework Contract for Density Interferometer Polarimeter (DIP) FDR and up to SAT

The work is related the Density Interferometer Polarimeter (DIP): Mechanical design and analyses of the full system, from the in-vessel optics, which will be installed in Blanket First wall and in  Port-Plugs, to the back end optics in the diagnostic hall. The goal of this contract is (1) to progress the DIP design from the Preliminary Design Review, PDR, to the Final Design Review, FDR, and (2) to procure the complete system with multiple deliveries matching ITER phased approach. This will involve iteratively progressing the hardware design by performing mechanical, optical, thermal and Electro-Magnetic analyses, including accident scenarios, implementing solutions to issues found and producing a full Structural Integrity Report (StIR).

 

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders