Design, manufacturing and transportation of the VV PHTS Pressurizer…

Kategoria przetargu: Inżynieria mechaniczna, Inżynieria materiałowa, Fotonika, Kriogenika, Technologie gazów

Deadline: 23/09/2019 r.

Oryginalna treść ogłoszenia:

Design, manufacturing and transportation of the VV PHTS Pressurizer, ESPN N3 classified

The purpose of this Contract is to design and manufacture the pressurizer of the Vacuum Vessel Primary Heat Transfer System.
The pressurizer shall be compliant with the French Order dated 30 December 2015 on Nuclear Pressure Equipment (ESPN) and the 2014/068 EU directive. The VV PHTS pressurizer named 26PHVV-PZ-3001 is classified as an ESPN equipment level N3.

The supplier will be responsible of drafting the Nuclear Pressure Equipment (ESPN) and the 2014/068 EU directive required documentation, such as hazards and risk analysis, design notes and drawings, design notes justifying correct equipment behavior for each possibility of damage from the different cases of load combinations, instruction manual as well as any other document that can be used to show compliance to the essential safety requirements.

 

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo o relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders