Design and manufacturing of DRS Auxiliary Drain Tank, Waste Collection…

Do dnia 16 czerwca 2019 roku trwa pierwszy etap postępowania przetargowego ITER („Call for nomination”), którego szczegóły prezentujemy poniżej:


Kategoria przetargu: 
Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa / Optyka, fotonika, kriogenika, technologie próżniowe, technologie gazów


Deadline:
17/06/2019 r.

 

Oryginalna treść ogłoszenia:

Design and manufacturing of DRS Auxiliary Drain Tank, Waste Collection Tank, VV PHTS Pressure Relief Tank, ESPN N3 classified

The purpose of this Contract is to design and manufacture the tanks of the Vacuum Vessel Primary Heat Transfer System, the Draining System.

The tanks shall be compliant with the French Order dated 30 December 2015 on Nuclear Pressure Equipment (ESPN) and the 2014//68/EU Directive. All tanks are classified as an ESPN equipment level N3.

The tanks shall be made of 304L stainless steel.

The Contractor will be responsible of the design and the manufacture of the Nuclear Pressure Equipment (ESPN) according to the 2014/068 EU Directive.

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders