Design Analysis for the ITER Tokamak Engineering Department

Do dnia 28 czerwca 2019 roku trwa pierwszy etap postępowania przetargowego ITER („Call for nomination”), którego szczegóły prezentujemy poniżej:


Kategoria przetargu:
Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa


Deadline:
28/06/2019 r.

 

Oryginalna treść ogłoszenia:

Design Analysis for the ITER Tokamak Engineering Department

The engineering services to be provided are related to the analysis support for the design, procurement, acceptance, installation and commissioning of ITER Tokamak components.
The estimated overall effort of the Framework Contract will be tentatively of about 40-50
professional person year.

It includes the supporting analysis as required by the design and construction of the Tokamak components. It includes the following Areas of Expertise:
– Electromagnetic analysis
– Neutronic analysis
– Computational fluid dynamic analysis
– Thermal analysis
– Mechanical analysis
– Structural Integrity
– French Regulation
– Independent Peer Review

 

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders