Control System Integration and Commissioning

Kategoria przetargu: Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa


Deadline:
08/01/2020 r.

 

Oryginalna treść ogłoszenia:

Control System Integration and Commissioning

The purpose of this Contract is to provide the technical services required for the integration and commissioning of ITER integrated control systems comprising plant system instrumentation and control (I&C), provided „in-kind” by the ITER members, and the central control system, provided „in-fund” by IO-CT. Services focus on control system software including all layers from controllers interfacing actuators and sensors to operational Human Machine Interface (HMI) using selected ITER technologies as specified in the Plant Control Design Handbook (PCDH) and satellite documents.
This Contract is a framework contract, where each task order (TO) is a free standing engineering activity with its own budget.

 

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders