Przegląd projektów edukacyjnych o tematyce kosmicznej realizowanych w Polsce

Polska Agencja Kosmiczna wydała raport dotyczący pozarządowych inicjatyw podejmowanych w zakresie edukacji kosmicznej w Polsce. Opisuje on krajowe i międzynarodowe projekty realizowane w narodowych edycjach. Uwzględnia też inicjatyw zagraniczne, w których polskie podmioty mogą brać udział dzięki przynależności Polski do Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiego Obserwatorium Południowego.

Raport obejmuje działania na rzecz popularyzacji astronomii, astronautyki oraz technologii kosmicznych i satelitarnych, których adresatami jest szerokie spektrum wiekowe, od dzieci z rodzicami lub opiekunami, przez młodzież szkolną, aż do studentów, doktorantów i młodych naukowców. POLSA zapowiada, że związku ze stałym pojawianiem się nowych przedsięwzięć pojawiających się na rynku, opracowanie będzie stale uzupełniane i weryfikowane pod kątem aktualności.

 

Raport: Przegląd projektów edukacyjnych o tematyce kosmicznej realizowanych w Polsce