Praktyczne zastosowania technologii opracowanych w CERN

Technologie opracowywane w CERN, mogą być wykorzystywane przez firmy, które wdrożyły lub wdrażają standardy działalności zgodne z modelem Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 to stale rosnący w siłę trend polegający na wdrażaniu w procesach produkcyjnych i logistycznych rozwiązań z zakresu automatyzacji, robotyzacji oraz ICT, które pozwalają na zwiększenie ich wydajności i jakości. Europejska Organizacja Badań Jądrowych jest jednym z tych miejsc, gdzie powstają technologie przemysłu przyszłości. Rozwiązania opracowywane na potrzebny kompleksu akceleratorów, detektorów czy też procesów przetwarzania danych w CERN wymagają zastosowania najnowszych, najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które z powodzeniem są wykorzystywane komercyjnie przez europejskich przedsiębiorców. Wśród rozwiązań, z których po uzyskaniu odpowiednich licencji mogą korzystać firmy z całego świata (również Polski), można wymienić m.in.:

  • CERN VM-FS, czyli internetowy, globalny system plików zoptymalizowany pod kątem dystrybucji oprogramowaniaDowiedz się więcej >
  • CHARM – Mixed fields, czyli infrastruktura wykorzystywaną od wielu lat do testowania sprzętu elektronicznego dla akceleratorów CERN.Dowiedz się więcej >
  • Magnet Power Supplies, czyli zasilacze służące do zasilania konwencjonalnych magnesów, magnesów przegrodowych, systemu grzewczego źródeł cząstek.Dowiedz się więcej >
  • QF-Lib, będącej biblioteką Pythona, która zapewnia wysokiej jakości narzędzia do matematyki finansowej.Dowiedz się więcej >
  • Quasar framework – OPC-UA server generation, czyli protokół komunikacji (middleware) dla automatyki przemysłowej.Dowiedz się więcej >
  • RF Waveguide Vacuum Valve będące urządzeniem umożliwiającym konserwację systemu falowodowego o częstotliwości radiowej (RF), przy jednoczesnym utrzymaniu jego części w próżni.Dowiedz się więcej >
  • ROOT, czyli framework,który zapewnia narzędzia do obsługi i analizy dużych ilości danych w niezwykle wydajny sposób>Dowiedz się więcej >
  • Singular Light: Integrated Single Mode Laser Converter, czyli wydajne, proste urządzenie, które wykorzystuje konwersję lasera Ramana do generowania pojedynczego wyjścia lasera w trybie wzdłużnym (SLM).Dowiedz się więcej >
  • Titanium polishing, czyli technologia polerowania tytanu opracowana w CERN, która opiera się metodę elektrolityczną tzw. elektropolerowanie, pozwalające na bardzo dokładne wypolerowanie tytanu, sprawiające, że nierówności na jego powierzchni liczone są w nanometrach. Opiera się ono o kąpiel chemiczną, wykorzystującą m.in. kwas siarkowy, fluorowodorowy, octowy, które możne uzupełniać kationowy środek zwilżający, wpływający m.in. na lepszą regulację procesu elektrochemicznego i mniejsze rozpuszczanie metalu.Dowiedz się więcej >
  • Train Inspection Monorail (TIM), który jest produktem mechatronicznym, zaprojektowanym początkowo z myślą o specyficznych potrzebach CERN i zapewnieniu możliwości przeprowadzania bezzałogowych operacji w tunelu LHC bez konieczności zatrzymywania jego pracy. Umożliwia on przeprowadzanie pomiarów, monitorowanie oraz dokonywanie niezbędnych interwencji ad hoc.Dowiedz się więcej >

 

Jak skorzystać z technologii CERN dla przemysłu 4.0?

Naukowcy z CERN wspierają biznes w zakresie projektów badawczo-rozwojowych. Modele współpracy opracowywane są w oparciu o współdzielenie zasobów i technologii firm oraz CERN w obszarach specjalizacji takich jak nadprzewodnictwo, ultra wysoka próżnia, detektory czy ICT. CERN, we wszystkich przypadkach, kiedy jest to możliwe, udziela swoim partnerom komercyjnym i akademickim licencji na wykorzystanie swoich technologii oraz świadczy specjalistyczne usługi technologiczne i doradcze.

Więcej informacji >