Portfolio technologii CERN: Train Inspection Monorail (TIM)

Train Inspection Monorail (TIM) jest produktem mechatronicznym, zaprojektowanym początkowo z myślą o specyficznych potrzebach CERN i zapewnieniu możliwości przeprowadzania bezzałogowych operacji w tunelu LHC bez konieczności zatrzymywania jego pracy. Umożliwia on przeprowadzanie pomiarów, monitorowanie oraz dokonywanie niezbędnych interwencji ad hoc.

Pociąg jeździ na kolejce jednoszynowej zainstalowanej na suficie wokół tunelu LHC i składa się z pięciu wagonów, z których każdy przeznaczony jest do innego celu: kontrolnego, akumulatorowego, silnikowego, użytkowego i rozpoznawczego. Wszystkie wyposażone są w różne typy kamer, czujników, komputerów PC, kontrolerów i systemów mechatronicznych. TIM może być rozbudowywany – dodając do niego elementy takie jak ramiona robotów, można zwiększyć funkcjonalność i wszechstronność TIM.

TIM to autonomiczny system, który można obsługiwać z powierzchni (w przypadku tunelu LHC) poprzez zaawansowany interfejs człowiek-maszyna (HMI), pozwalający operatorowi na zarządzanie jego ruchem i wysyłanie go do samodzielnego wykonywania różnych misji. Komunikacja między panelem sterowania a pociągiem odbywa się za pośrednictwem sieci 4G lub Wi-Fi.  TIM zapewnia też wiarygodne wizualne informacje zwrotne, które rejestrowane są przez kamery zainstalowane wzdłuż pociągu. Dane przez niego gromadzone dostępne są w czasie rzeczywistym.

 

Jakie mogą być zastosowania Train Inspection Monorail (TIM) od CERN?

TIM może znaleźć zastosowanie poza CERN w obszarach takich jak:

  • Geodezja
  • Mapowanie promieniowania
  • Pomiary temperatury i zawartości procentowej tlenu
  • System kamery HD z funkcją obrotu i pochylenia zapewnia kontrolę wizualną
  • Fotogrametria
  • Obrazowanie termiczne
  • Monitorowanie infrastruktury tunelowej z wizją
  • Bezpieczeństwo – zapobieganie pożarom i wykrywanie
  • Monitorowanie ewakuacji

 

Więcej informacji i kontakt z CERN w sprawie wykorzystania technologii >

 

 

Źródło: CERN, www.kt.cern