Portfolio technologii CERN: System REMUS

REMUS – Radiation and Environment Monitoring Unified Supervision

REMUS jest systemem nadzoru, kontroli i akwizycji danych (SCADA, czyli systemem informatycznym nadzorującym przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego), który może monitorować i kontrolować wpływ organizacji na środowisko wewnątrz niej oraz na jej bezpośrednie otoczenie. Został opracowany przez CERN HSE Unit, czyli dział bezpieczeństwa i higieny pracy, który odpowiada za ochronę przed promieniowaniem oraz monitorowanie wpływu wywieranego przez procesy prowadzone w CERN na środowisko w obiektach Organizacji i bezpośrednim ich otoczeniu. Opiera się na otwartej architekturze Siemens WinCC.

REMUS zapewnia zunifikowany sposób nadzorowania i ciągłego działania zróżnicowanych między sobą rodzajów oprzyrządowania. Aktualnie oferuje gotowe interfejsy do ponad 75 typów urządzeń oraz zapewnia narzędzia ułatwiające szybką, niegenerującą znacznych kosztów integrację z nowym oprzyrządowaniem.

 

Funkcje systemu REMUS to m.in.:
  • zbieranie danych i archiwizacja pomiarów oraz zdarzeń, do których dochodzi w zintegrowanym z systemem oprzyrządowaniu,
  • wyświetlanie pomiarów zbliżonych w czasie rzeczywistym oraz alarmów i stanów operacyjnych oprzyrządowania poprzez konfigurowalne interfejsy użytkownika złożone z ekranów synoptycznych, widgetów i alarmów,
  • zdalne wysyłanie poleceń i parametrów operacyjnych do oprzyrządowania,
  • wyświetlanie zarchiwizowanych pomiarów w czasie rzeczywistym i zdarzeń pochodzących z oprzyrządowania za pomocą narzędzia do wizualizacji danych ERGO (obserwator środowiska i promieniowania),
  • publikowanie zarchiwizowanych pomiarów w czasie rzeczywistym w systemach zewnętrznych.

 

System REMUS jest używany w CERN przez ponad 200 użytkowników, archiwizując 100 000 000 pomiarów każdego dnia. Jest skalowalnym systemem przystosowanym do instalacji w środowisku innym niż CERN w ciągu zaledwie kilku dni.

Z systemu można korzystać na bazie licencji udzielanej przez CERN.

Więcej informacji o REMUS

 

Aby dowiedzieć się więcej:

KNOWLEDGE TRANSFER GROUP

KONTAKT Z ILO CERN

 

 

Źródło: www.kt.cern/technologies/remus