Portfolio technologii CERN: RADShip

RADShip to kompleksowy pakiet oprogramowania, który skutecznie zarządza wszystkimi aspektami procesu transportu materiałów radioaktywnych, poza wykonywaniem obliczeń służących do klasyfikacji materiału.

 

RadShip spełnia, a nawet w wielu obszarach przekracza, wysokie wymagania bezpieczeństwa IAEA Specific Safety Requirements SSR-6. W kwestiach związanych z wysyłką materiałów radioaktywnych RADShip jest spełnia zalecenia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych ONZ (Rev.18 2013), a także jest zgodny z wytycznymi innych międzynarodowych dokumentów (tj. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, US Code of Federal Regulations, Dangerous Goods Regulations from IATA).

Aplikacja RADShip została opracowana w celu zaspokojenia potrzeb CERN w zakresie zarządzania przesyłkami radioaktywnymi i jest częścią ogólnego systemu zarządzania CERN do wysyłek towarów niebezpiecznych. Stanowi niezawodne i bezpieczne narzędzie umożliwiające kontrolę jakości (wszystkie transakcje i interakcje z aplikacją są oznaczone datą i czasem). Generuje on automatyczne powiadomienia i zapewnia pełną identyfikowalność. Co ważne, oprogramowanie można łatwo zintegrować z innym środowiskami informatycznymi.

Aplikacja RADShip korzysta z lokalnego zaplecza bazy danych, które gwarantuje pełne bezpieczeństwo i kontrolę danych. Jej automatyczny mechanizm upraszcza zadania, zapobiega błędom i poprawia komfort użytkowania, a mechanizm blokujący minimalizuje potencjalne błędy.

 

RADShip znajdzie swoje zastosowanie w obszarze ochrony przed promieniowaniem oraz zarządzaniem transportem towarów niebezpiecznych.

 

 

Więcej informacji o technologii i jej aplikacjach można przeczytać na astronie Knowledge Tranfer Group CERN.