Portfolio technologii CERN: RaDoM

Radon to bezbarwny, bezwonny i radioaktywny gaz szlachetny, który występuje naturalnie i powstaje w efekcie rozpadu uranu. Łączy się on z cząstkami powietrza czy kurzu oraz z łatwością przenika do budynków. Wdychany jest drugą na świecie po paleniu papierosów przyczyną powstawania raka płuc.

W CERN powstał prototyp innowacyjnego urządzenia do monitorowania radonu RaDoM i połączonego z usługami  w chmurze do gromadzenia i analizy danych, kontrolowania pomiarów i przeprowadzania działań łagodzących w oparciu o dane dostarczane w czasie rzeczywistym.

RaDoM może znaleźć dziś swoje zastosowanie:

  • Firmach przemysłowych związanych z przemysłem HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)
  • Szkołach, przedszkolach i budynkach użyteczności publicznej,
  • Miejscach pracy narażonych na działanie radonu: wodociągi, tunele, kopalnie i słabo wentylowane operacje podziemne.

Jest to też urządzenie, które przyszłościowo może znaleźć zastosowanie w rozwiązaniach typu Smart Home.

 

Specyfikacja:

  • Skuteczna dawka radonu jest mierzona przez pompowanie powietrza przez filtry, które odtwarzają zachowanie ludzkich dróg oddechowych.
  • Rozdzielczość czasowa 10 minut.
  • Wbudowane czujniki wstrząsów, temperatury i wilgotności.
  • Opcjonalne czujniki środowiskowe, np. CO2
  • Usługa w chmurze oparta na danych w czasie rzeczywistym do gromadzenia, przechowywania i komunikacji danych.
  • Interfejsy komunikacyjne: Ethernet 10/100 Mbps, WiFi 802.11 b / g / n, LTE, LoRa (planowane).
  • Dane dostępne za pośrednictwem komputera lub smartfona.

 

Przykładowe zastosowanie – BAQ: A Start-up to tackle radon gas

 

Więcej informacji i kontakt z CERN