Portfolio technologii CERN: GEMPix

Przedstawiamy drugi artykuł z serii Portfolio technologii CERN. Dziś opisujemy GEMPix – urządzenie zdolne do wykrywania wszystkich rodzajów promieniowania o wysokiej rozdzielczości przestrzennej.

 

GEMPix to detektor łączący dwie technologie opracowane i rozwinięte przez CERN – GEM (Gas Electron Multiplier), czyli rodzaj detektora gazowej jonizacji oraz Medipix, rodzinę detektorów pikseli zliczających fotony. Połączenie tych technologii udoskonaliło ich funkcje, w efekcie czego powstało  hybrydowe urządzenie zdolne do wykrywania wszystkich rodzajów promieniowania o wysokiej rozdzielczości przestrzennej.

Technologia GEMPix ma na celu pomiar i wizualizację niskoenergetycznych złóż w próbkach gazu lub tkanek równoważnych. Ze względu na szeroki zakres wzmocnienia komory, nowe urządzenie może być używane również do pomiaru struktury wiązki cząstek (tj. protonów i jonów węgla) w terapii hadronowej z dobrą rozdzielczością przestrzenną.

 

Technologia może być wykorzystywana w dziedzinach takich jak:

  • Dozymetria, mikrodozymetria i sub-mikrodozymetria
  • Radiobiologia; analiza biologicznego wpływu promieniowania na próbki tkanek
  • Konwencjonalna radioterapia i hadron
  • Pomiary fotonów niskoenergetycznych w monitoringu odpadów radioaktywnych
  • Obrazowanie wiązką 2D w radioterapii
  • Rekonstrukcja osadzania energii 3D w terapii hadronowej

 Technologię tą można wykorzystywać na zasadach partnerstwa z CERN lub uzyskać od Organizacji odpowiednią licencję.

 

Aby dowiedzieć się więcej:

KONTAKT Z ILO CERN

KNOWLEDGE TRANSFER GROUP