Portfolio technologii CERN: CERNBot

Przedstawiamy kolejny artykuł z serii Portfolio technologii CERN. Dziś opisujemy CERNBot – wszechstronną platformę robotyczną.

 

CERNbot to modułowa i elastyczna platforma robotyczna opracowana w CERN na potrzeby złożonych interwencji w trudnych warunkach. Jest to wysoce konfigurowalna platforma – może pracować nawet z dwoma współpracującymi ze sobą w skoordynowany sposób robotycznymi ramionami.

Platforma ma dużą ładowność. Skonstruowana jest w oparciu o standardowe komponenty przemysłowe z przewidywaną ścieżką aktualizacji.  Może pracować w ciężkich warunkach i tym samym zmniejszać  stopień narażenia pracowników. Umożliwia też prowadzenie inteligentnej kontroli i ekstrakcie danych z obszarów wcześniej niedostępnych. System operacyjny CERNBot pracuje w czasie rzeczywistym.

 

Aplikacje CERNBot

Platforma CERN może być stosowana do autonomicznych interwencji w nieprzyjaznym środowisku, w szczególności przy występowaniu promieniowania jonizującego. W przyszłości system ten może być połączony z siecią neuronową w celu rozpoznawania scen za pomocą określonych znaków alfanumerycznych.

 

Aby dowiedzieć się więcej:

KONTAKT Z ILO CERN

KNOWLEDGE TRANSFER GROUP