Portfolio technologii CERN: CERN MEDICS – nowe izotopy do badań medycznych

CERN MEDICS (Medical Isotopes Collected from ISOLDE) to wyjątkowa placówka CERN, która wykorzystuje wiązki z ISOLDE (Isotope mass Separator On-Line), jednego z ośrodków CERN, wyłącznie w celu produkcji niekonwencjonalnych radioizotopów przeznaczonych do badań medycznych. Są one przekazywane do użytku w szpitalach i centrach badawczych w zlokalizowanych w całej Europie.

Radioizotopy są już powszechnie stosowane przez społeczność medyczną do obrazowania, diagnostyki i radioterapii. Wiele z obecnie stosowanych izotopów nie jest jednak zupełnie odpowiednia do dokładnego procesu obrazowania, co przekłada się np. na niewystarczająco dokładną diagnostykę guzów. CERN MEDIC zapełnia tę lukę i co tydzień wytwarza partie innowacyjnych izotopów, które spełniają wymogi lekarzy.

 

Projekt został zainicjowany w 2010 roku dzięki kooperacji CERN Knowledge Transfer Fund oraz prywatnych inwestorów i instytucji współpracujących z genewską Organizacją. Jego rozwój był również możliwy dzięki wsparciu z grantu MEDICS-Promed pochodzącego z programu Komisji Europejskiej MSCA (The Marie Skłodowska-Curie actions)

Technologie i zaplecze CERN MEDICS otwarte jest na współpracę z przemysłem.

 

Więcej informacji na temat CERN MEDICS

CERN MEDICS W FORBES

 

Aby dowiedzieć się więcej:

KNOWLEDGE TRANSFER GROUP

KONTAKT Z ILO CERN

 

 

Źródło: kt.cern/technologies/medicis