Portfolio technologii CERN: C2MON

C2MON to modułowa platforma Java do szybkiego budowania, wysoce dostępnych, wielkoskalowych przemysłowych rozwiązań monitorowania i kontroli. Został on opracowany z myślą o wysokich wymaganiach CERN w zakresie monitorowania infrastruktury i jest oparty na ponad 10-letnim doświadczeniu z systemami monitorowania infrastruktury technicznej (TIM) w CERN.

C2MON zapewnia prosty i intuicyjny interfejs subskrypcji danych API wraz ze zintegrowanymi funkcjami przeglądania historii, które mogą być wykorzystane jako podstawa przemysłowych pulpitów nawigacyjnych i innych graficznych aplikacji monitorujących. Zapewnia również potężne i konfigurowalne mechanizmy filtrowania, niezbędne do precyzyjnego dostosowywania przepływu danych i zapobiegania sytuacjom typu data burst, zapewniając w ten sposób stabilność i niezawodność sieci.

C2MON jest oparty na architekturze trójwarstwowej: Data Acquisition, Server oraz Client API. Ta architektura dogodnie oddziela funkcjonalność i pozwala na modułowe projektowanie w celu dopasowania do konkretnych potrzeb.

Platforma zapewnia wszystkie podstawowe funkcje systemu monitorowania, jednocześnie będąc rozwiązaniem rozszerzalnym i przystosowalnym do szerokiej gamy wymagań związanych z monitorowaniem. Jest to możliwe dzięki modułowej, klastrowalnej architekturze serwerów, która korzysta z rozproszonej pamięci podręcznej. Nagłe i nieprzewidziane awarie maszyn lub planowane aktualizacje dowolnej części systemu są obsługiwane w przejrzysty sposób, bez przerywania świadczenia usług.