Polski przemysł, a współpraca z ESS

ESS czyli Europejskie Źródło Spalacyjne (ang. European Spallation Source), to międzynarodowy i multidyscyplinarny projekt, w ramach którego, w szwedzkim mieście Lund, powstaje ośrodek, w którym będzie znajdować się najsilniejsze na świecie impulsowe źródło neutronów do badania materii. Będzie to zaawansowana technologicznie infrastruktura badawcza, otwarta dla naukowców z całego świata, która umożliwi przeprowadzanie eksperymentów na rzecz rozwoju projektów związanych z fizyką cząstek, nowymi źródłami energii, medycyną, biochemią czy farmakologią.

ESS stale poszukuje dostawców produktów i usług, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania międzynarodowej organizacji oraz wiążą się bezpośrednio z budową ośrodka w Lund. Organizacja prowadzi postępowania przetargowe zgodnie z zasadami określonymi przez Unię Europejską, gwarantują one równość, transparentność, konkurencyjność i bezstronność wyłaniania dostawców.

Współpracę z ESS można rozpocząć na trzy sposoby: bezpośredni udział w przetargach, nawiązywanie współpracy z partnerami krajowymi realizującymi polski wkład rzeczowy dla ESS oraz kooperacji z głównym wykonawcą prac budowlanych dla ESS, firmą Skanska, w ramach ogłaszanych przez nią postępowań ofertowych.

Przetargi ogłaszane przez ESS można znaleźć na stronie internetowej organizacji. Wszelkie informacje o wymogach i wytycznych odnoszących się do postępowań przetargowych znajdują się w przewodniku dla dostawców ESS. Działa również specjalny portal dla dostawców organizacji, na którym można monitorować postępowania przetargowe, czy mieć dostęp do dotyczącej ich dokumentacji.

 

Podwykonawstwo dla In-Kind Partners

Około 30% budżetu na budowę infrastruktury ESS ma formę wkładu rzeczowego pochodzącego od partnerów europejskich. Dzięki takiemu modelowi współpracy znaczna część funduszy, które kraj członkowski przeznacza na swoją składkę członkowską, jest wydatkowana na rynku krajowym i tym samym wspiera rozwój krajowych ośrodków przemysłowych i badawczych. Każdy z oficjalnych partnerów ESS prowadzi własne postępowania przetargowe, oparte o indywidualne zasady i procedury. Polskimi partnerami realizującymi wkład rzeczowy dla ESS są: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (IFJ PAN), Politechnika Wrocławska (PWr), Politechnika Warszawska (PW), Politechnika Łódzka i Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

 

Kooperacja z głównym wykonawcą prac budowlanych

Skanska która jest głównym wykonawcą prac budowlanych, prowadzi własne postępowania przetargowe zgodne między innymi z przepisami szwedzkiego prawa budowlanego. Firmy, które chcą zostać dostawcą Skanska, muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną i zarejestrować się na portalu dostawców spółki. Znajdują się na nim pełne informacje o zasadach przetargów, aktualne zapytania oraz niezbędne dane kontaktowe.

W nawiązaniu współpracy z ESS może pomóc polski łącznik naukowy dla przemysłu – ILO (Industry Liaison Officer). W Polsce jego rolę pełni dr hab. Dariusz Bocian z IFJ PAN w Krakowie. Przykładami udanej współpracy ESS z polskimi firmami są historie KrioSystem i SpaceForest.