Jak polski przemysł może nawiązać relacje z ośrodkami Big Science?

Ośrodki Big Science otwierają się na biznes, organizując wydarzenia poświęcone rozwojowi współpracy z przemysłem, czy też umożliwiając przedstawicielom firm, które mogą zostać ich partnerem, odbycie indywidualnych wizyty w ich ośrodkach.


Dni dla przemysłu i specjalistyczne seminaria

Większość ośrodków Big Science organizuje różnego typu, specjalistyczne seminaria poświęcone transferowi wiedzy i technologii oraz rozwojowi współpracy z przemysłem. Mogą w nich brać udział również firmy z Polski. Informacje na temat bieżących wydarzeń można znaleźć na:

Indywidualne wizyty

Tego typu wydarzenia pozwalają na ocenę potencjału współpracy firm z ośrodkiem naukowym, szczególnie gdy ma ona dotyczyć kwestii technologicznych. W umówieniu takiego spotkania pomagają przedsiębiorcom ILO (ang. industry laison officer), czyli koordynatorzy do spraw współpracy instytucji Big Science z przemysłem i biznesem. Kontakt do odpowiednich osób znaleźć można na stronach poszczególnych ośrodków, jeśli chodzi o przedstawicieli na Polskę w naszej zakładce Kontakt.


Dni otwarte i informacyjne

Ośrodki Big Science cyklicznie organizują otwarte wydarzenia, w trakcie których pokazują przedsiębiorcom jak nawiązać z nimi relacje biznesowe oraz na czym polegają postępowania ofertowe i przetargowe. Przedstawiciele biznesu mogą spotkać się nie tylko z administracją danej organizacji, ale też z reprezentantami jej działów technicznych, pracownikami, którzy są zaangażowani w wybór dostawców i kontrolę współpracy. Aktualne informacje o wydarzeniach znajdują się na stronach instytucji. Informacje o możliwościach udziału w nich można uzyskać u krajowych reprezentantów ośrodków Big Science.