ITER zatrudni nowych menadżerów wyższego szczebla

ITER poszukuje trzech menadżerów wyższego szczebla, którzy będą zarządzać realizacją zadań związanych z kwestiami biznesowymi, budowlanymi i inżynieryjnymi, których wraz z kolejnymi fazami budowy ITER, pojawia się coraz więcej.

Zatrudnieni przez organizację specjaliści będą podlegać bezpośrednio jej dyrektorowi generalnemu i pracować w pobliżu Aix-en-Provence na południu Francji. ITER poszukuje kandydatów z udokumentowani sukcesami w zarządzaniu, z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami budowlanymi, inżynieryjnymi i biznesowymi/korporacyjnymi.

Nowi menadżerowie zostaną zatrudnieni na podstawie pięcioletnich umów odnawialnych z początkowym wynagrodzeniem wysokości 127-140 tysięcy Euro rocznie. ITER oferuje również dodatki związane z wydatkami gospodarstwa domowego i edukacją dwójki dzieci. Po ich uwzględnieniu wynagrodzenie wyniesie między 150-168 tysięcy Euro rocznie.


Aplikacje należy składać do 15 września za pośrednictwem strony:

ITER JOBS