Innowacyjny przemysł napędzany przez kosmos? To możliwe!

Innowacyjny przemysł może się rozwijać dzięki współpracy z organizacjami związanymi z sektorem kosmicznym, w Europie największą z nich jest ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna.

ESA zainwestowała ponad 250 mln euro w uruchomienie innowacyjnych usług wykorzystujących zasoby związane technologiami satelitarnymi i eksploracją kosmosu, ze środków skorzystało ponad 1200 firm! Organizacja prowadzi stały nabór projektów wykorzystujących technologie związane z kosmosem, a efekty wdrożeń przyniosą realne, „ziemskie” korzyści w różnych dziedzinach życia społecznego.

Czytaj więcej 

Przykłady projektów realizowanych dzięki współpracy biznesu, przemysłu i sektora R&D z ESA można znaleźć na stronie internetowej: www.business.esa.int/projects.

 

Przemysł jako dostawca ESA

ESA to organizacja otwarta na współpracę z przedsiębiorstwami działającymi w różnych sektorach rynku. Posiada własne regulacje dotyczące procesu przetargowego, które są w pełni zgodne z zasadami, którymi kieruje się Unia Europejska. Według wytycznych udział w postępowaniach przetargowych mogą brać przedsiębiorstwa działające na terenie wszystkich państw członkowskich ESA.  Instytucja intensywnie promuje swój biznesowy potencjał, aby podkreślić jakie korzyści może dać przemysłowi współpraca z nią, organizacja uruchomiła specjalny portal –  INDUSTRY PORTAL. Znajdują się na nim szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowań przetargowych i zasad współpracy z organizacją. Działa również odrębna platforma, na której publikowane są aktualne zapytania przetargowe. Warto podkreślić, że jednym z zadań ESA jest wspieranie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych z sektora MŚP, duża część przetargów organizacji jest adresowana właśnie do nich.