ESA: Space in Response to COVID-19

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) w ramach konkursu Space in Response to COVID-19 Outbreak poszukuje rozwiązań z rynku space-tech, które będą mogły wesprzeć walkę z koronawirusem. Do udziału w nim zaproszone są firmy, które mają pomysł na wdrożenie i demonstrację rozwiązań bazujących na technologiach z branży kosmicznej, które będą odpowiedzią na kryzys związany z rozprzestrzenianiem się w Europie, zwłaszcza we Włoszech, COVID-19. Nabór rozpocznie się 31 marca.

 

ESA poszukuje rozwiązań, które będą stanowiły wsparcie dla mierzącej się z pandemią Europy w zakresie opieki zdrowotnej oraz edukacji. Zostaną one wdrożone we Włoszech, a ale będzie też istniała możliwość zademonstrowania ich w innych rejonach geograficznych czy krajach zmagających się z wirusem COVID-19.

 

Kluczowe obszary tematyczne

Zgłoszenia powinny przedstawiać propozycje projektów demonstracyjnych dotyczących tematów opieki zdrowotnej lub edukacji.


W zakresie opieki zdrowotnej mogą one dotyczyć zagadnień tj. (są to przykłady, nie katalog zamknięty):

 • zdalna diagnoza,
 • zdalne monitorowanie cyfrowe,
 • diagnostyka, wstępne leczenie i obserwacja poprzez udostępnianie dużych plików danych zawierających informacje o pacjentach między lekarzami a szpitalami,
 • wsparcie lub szkolenie (w czasie rzeczywistym) dla personelu medycznego korzystającego np. z systemów wideokonferencyjnych czy teleobecności,
 • planowanie zasobów medycznych,
 • obserwacja pacjentów dotkniętych innymi chorobami,
 • sanitacja zainfekowanych obszarów.

 

W zakresie edukacji ESA, jako przykłady tematów projektów podaje:

 • e-learning,
 • zdalne zapewnianie szkoleń i edukacji dla nauczycieli i uczniów,
 • „wirtualną” interakcję społeczną w celu zaangażowania uczniów,
 • e-szkolenia i e-konferencje dla przedsiębiorców.

 

Firmy z sektora kosmicznego mogą znaleźć wiele zastosowań swoich technologii i produktów do walki z pandemią. ESA wskazuje w ogłoszeniu konkursowym, że rozwiązania z zakresu nawigacji satelitarnej mogą zostać użyte przykładowo do: monitorowania ruchów pacjentów, którzy nie są hospitalizowani, śledzenia i kierowania pojazdami ratowniczymi, georeferencyjnego analizowania oraz udostępniania między lekarzami i szpitalami informacji o pacjentach, a także, w zakresie edukacji zdalnej, sprawdzania poprawności dostępu do treści edukacyjnych dla uczniów. – komentuje Sylwia Wójtowicz, dyrektor ds. współpracy z ośrodkami Big Science Wrocławskiego Parku Technologicznego, który prowadzi projekt BIG SCIENCE HUB. – Według Europejskiej Agencji Kosmicznej technologie z zakresu łączności satelitarnej mogą z kolei zapewnić odpowiedni poziom łączności w czasie epidemi, a rozwiązania z zakresu SatEO, czyli satelitarnej obserwacji Ziemi, pozwolą na dostarczanie dostarczyć danych kontekstowych na potrzeby mapowania epidemiologicznego czy też produkcji zdjęć i map zapewniających odpowiednie parametry w środowisku VR / AR używanym w tworzeniu kursów edukacyjnych– wymienia Wójtowicz.

To tylko przykładowe sposoby transferu technologii kosmicznych do walki z pandemią – ESA nie ogranicza ich katalogu.

ESA organizuje podstępowanie jako Announcement of Opportunity (AO) i poniesie do 50% kosztów (do maksymalnej szacunkowej ceny 1 000 000 euro). Aplikacje mogą być składane przez firmy z krajów członkowskich ESA, w tym z Polski, między 31 marca a 20 kwietnia 2020.

Co ważne, zgłaszane projekty muszą opierać się co najmniej o jeden zasób kosmiczny – w razie potrzeby inne kompleksowe rozwiązania, takie jak Augmented / Virtual Reality, Artificial Intelligence / Machine Learning, mogą zostać zintegrowane na dalszym ich etapie.

 

WIĘCEJ INFORMACJI